Začína Svätý rok milosrdenstva

7. dec. 2015 | Články

Giubileo-Anno-SantoPre dominikánov a dominikánky celého sveta sa slávenie Jubilejného roka milosrdenstva prekrýva so slávením 800 rokov od potvrdenia Rehole Kazateľov. Podľa slov fr. Bruna Cadorré, magistra rehole, ide o „šťastnú náhodu prekrývania dvoch jubileí, tak drahých naším dejinám.“

Fr. Vivian Boland OP v rozhovore zo 17. marca 2015 pre Rádio Vatikán povedal, že ho zasiahlo to, keď sa dozvedel, že tento mimoriadny svätý rok sa bude sláviť v skoro rovnakom čase ako Jubileum rehole.

Vysvetlil, že dominikánske kázanie upriamovalo vždy svoju pozornosť na Božie milosrdenstvo, ktoré bolo neustále súčasťou dominikánskej spirituality a teológie. Sv. Dominik a jeho prví spoločníci sa celkom venovali kázaniu a vysluhovaniu sviatosti zmierenia. Boli to dve služby, cez ktoré sa od začiatku usilovali, aby ľudia zažívali Božie milosrdenstvo.

Magister rehole vo svojom liste, kde s radosťou oznamuje otvorenie a program Jubilea sa často odvoláva na bulu pápeža Františka Misericordia Vultus, ktorou vyhlasuje Mimoriadny jubilejný rok milosrdenstva. Výzva ohlasovať Božie milosrdenstvo je v liste magistra vyzdvihnutá ako výzva obzvlášť určená bratom a sestrám rehole.

Dátum otvorenia Svätého roka 8. december 2015 je podľa slov Svätého Otca symbolický a plný významu. Okrem liturgického sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa viaže aj na päťdesiate výročie ukončenia Druhého vatikánskeho koncilu. „Otcovia, ktorí sa zišli na koncile, silne pociťovali potrebu hovoriť o Bohu ľuďom svojej doby zrozumiteľnejším spôsobom, vnímajúc to ako skutočné vanutie Ducha. „Podľa vyjadrení Pavla VI., aby svet Cirkvi rozumel, musí sa ona pre neho stať milosrdným samaritánom a predovšetkým mu slúžiť. Špecifickou službou, ktorou sa usiluje dominikánska rodina liečiť svet, je služba Slova. Program pre mimoriadny rok milosrdenstva je Ježišovo učenie: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!“ (Lk 6, 36). A k tomu, aby sme dokázali byť milosrdní, Svätý Otec odporúča ako prvé počúvať Božie Slovo, len tak je možné kontemplovať Božie milosrdenstvo a prijať ho za svoj štýl.

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.