Vydali sme sa na cestu…

6. aug. 2013 | Články

zidia-14Miestami to bol moderný exodus v bludisku križovatiek v tvare Y. Boží hlas chvíľu mlčal a zatiaľ k nám prehováral povedomý a zároveň veľmi všeobecný ženský hlas: „Prepočítavam.“ Našťastie sme GPS falošnú prorokyňu včas odhalili a po chvíľkovom mlčaní k nám Boží hlas opäť prehovoril a ukázal cestu do zasľúbenej zeme. Rozkvitnutej púšte Pustého dvora v Ábelovej.
Ôsmi pútnici sa usadili, aby oddelili posvätné od všedného, aby začali šabat. V slovách bylín a vo vôni modlitieb, v hudbe jabĺk a medu a v sladkosti rozochvených gitarových strún sa ponárali do židovských hlbín. O tom, či má umenie zmysel, o perspektivite jaskynných nástenných malieb, alebo o tom, v ktorý deň bolo stvorené ticho uvažovali tiež. Melódie pizzérie za rohom, byliny starej matere – to všetko ešte viac vyzývalo k hľadaniu. Dávidovej hviezdy na nočnej oblohe plnej miliónov ostatných hviezd. Vlastného chodníka púšťou, ktorá občas vyzerá taká rovnaká …

Každé zrno musí odumrieť samo sebe, aby mohlo rásť. Nedeľný šabat sa nachýlil ku koncu a domov nás volal domov. Opustili sme krásu a vydali sa za novou, každý chodníkom tou svojou rozkvitnutou púšťou.

Zuzana Burdová

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...