Priviedli deti k štedrému Hostiteľovi

1. júl. 2014 | Články

Ježiš prichádza, aby nás nekonečne obohatil, nie preto, aby nám niečo vzal. K Jeho štedrému stolu priviedli v nedeľu 25. mája rodičia v Dunajskej Lužnej 43 detí. „Bol čas, keď sme ich priviedli k svätému krstu a prišiel čas, keď sme ich ako anjelikov priviedli k prvému svätému prijímaniu,“ vystihla tento jedinečný okamih pani, ktorá na záver slávnosti prehovorila v mene všetkých rodičov.
Priviesť k stolu Kristovho Tela a Krvi znamená však oveľa viac, ako zúčastniť sa slávnostného sprievodu na začiatku špeciálnej svätej omše. Farnosť Dunajská Lužná ponúkla, od októbra 2013 do mája 2014, rodičom a deťom program, v ktorom sa „privádzanie“ zo strany rodičov a celého kresťanského spoločenstva mohlo stať hlboko pravdivým gestom.
Súčasťou programu boli večerné stretnutia pod vedením kresťanských manželov, ktorí ochotne odpovedali na povolanie svedčiť o svojej viere a potrebe kresťanskej výchovy v rodinách. Prvé stretnutia prebehli v „dušičkovom čase“ (od 4. do 7.11), keď bola brána sestier dominikánok otvorená pre všetkých, ktorí mali záujem viesť svoje deti k viere v Ježišovu prítomnosť medzi nami.
Jedným z  cieľov tejto novej iniciatívy bolo, aby rodičia primeraným spôsobom vysvetlili svojim maličkým, prečo sú pokrstené, akým spôsobom k nim hovorí Boh, a čo patrí k dôstojnému prijatiu Pána Ježiša v Eucharistii.
Päť krát v roku odznela vo farských oznamoch správa, že stretnutie sa uskutoční a že sú naň pozvaní všetci rodičia. V adventnom a pôstnom období sa uskutočnila duchovná obnova. Niektorí pozvanie prijali vždy, iní len raz alebo dvakrát. Reakcie boli rôzne: „Nehnevajte sa, ale pre mňa to nie je“; „Ďakujem, bolo to krásne!“; „Nemohli by sme mať podobné stretnutia každý týždeň?“; „Nie je ľahké zdieľať sa o duchovných veciach.“ Zo strany väčšiny však slovná reakcia neprišla. Len z ich tvári sa dalo niečo vyčítať. V nejednom prípade, sa jeho alebo jej tvár vyjasnila do priateľskejšieho úsmevu.
Jednou z priorít programu je, že apeluje na slobodu a zodpovednosť. Pripustenie detí k prvému svätému prijímaniu nebolo podmienené účasťou rodičov na večerných stretnutiach. Dôležité je, aby si rodičia a deti uvedomili, že to majú myslieť vážne a aby neskončili svoje praktizovanie viery v momente, keď sa ich žiadosť vyplní. Potrebné je pokračovať, a  preto aj budúci rok budú deti a rodičia pozývaní stretávať sa a spoločne prehlbovať svoju eucharistickú vieru. Svet nevie oceniť poklad večného života, ale veriaci si ho vážia a urobia všetko preto, aby priviedli svojich synov a dcéry nielen k prameňu vody života, ale aj k prameňu života v Bohu, ktorý nikdy nevyschne.

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...