Priviedli deti k štedrému Hostiteľovi

1. júl. 2014 | Články

Ježiš prichádza, aby nás nekonečne obohatil, nie preto, aby nám niečo vzal. K Jeho štedrému stolu priviedli v nedeľu 25. mája rodičia v Dunajskej Lužnej 43 detí. „Bol čas, keď sme ich priviedli k svätému krstu a prišiel čas, keď sme ich ako anjelikov priviedli k prvému svätému prijímaniu,“ vystihla tento jedinečný okamih pani, ktorá na záver slávnosti prehovorila v mene všetkých rodičov.
Priviesť k stolu Kristovho Tela a Krvi znamená však oveľa viac, ako zúčastniť sa slávnostného sprievodu na začiatku špeciálnej svätej omše. Farnosť Dunajská Lužná ponúkla, od októbra 2013 do mája 2014, rodičom a deťom program, v ktorom sa „privádzanie“ zo strany rodičov a celého kresťanského spoločenstva mohlo stať hlboko pravdivým gestom.
Súčasťou programu boli večerné stretnutia pod vedením kresťanských manželov, ktorí ochotne odpovedali na povolanie svedčiť o svojej viere a potrebe kresťanskej výchovy v rodinách. Prvé stretnutia prebehli v „dušičkovom čase“ (od 4. do 7.11), keď bola brána sestier dominikánok otvorená pre všetkých, ktorí mali záujem viesť svoje deti k viere v Ježišovu prítomnosť medzi nami.
Jedným z  cieľov tejto novej iniciatívy bolo, aby rodičia primeraným spôsobom vysvetlili svojim maličkým, prečo sú pokrstené, akým spôsobom k nim hovorí Boh, a čo patrí k dôstojnému prijatiu Pána Ježiša v Eucharistii.
Päť krát v roku odznela vo farských oznamoch správa, že stretnutie sa uskutoční a že sú naň pozvaní všetci rodičia. V adventnom a pôstnom období sa uskutočnila duchovná obnova. Niektorí pozvanie prijali vždy, iní len raz alebo dvakrát. Reakcie boli rôzne: „Nehnevajte sa, ale pre mňa to nie je“; „Ďakujem, bolo to krásne!“; „Nemohli by sme mať podobné stretnutia každý týždeň?“; „Nie je ľahké zdieľať sa o duchovných veciach.“ Zo strany väčšiny však slovná reakcia neprišla. Len z ich tvári sa dalo niečo vyčítať. V nejednom prípade, sa jeho alebo jej tvár vyjasnila do priateľskejšieho úsmevu.
Jednou z priorít programu je, že apeluje na slobodu a zodpovednosť. Pripustenie detí k prvému svätému prijímaniu nebolo podmienené účasťou rodičov na večerných stretnutiach. Dôležité je, aby si rodičia a deti uvedomili, že to majú myslieť vážne a aby neskončili svoje praktizovanie viery v momente, keď sa ich žiadosť vyplní. Potrebné je pokračovať, a  preto aj budúci rok budú deti a rodičia pozývaní stretávať sa a spoločne prehlbovať svoju eucharistickú vieru. Svet nevie oceniť poklad večného života, ale veriaci si ho vážia a urobia všetko preto, aby priviedli svojich synov a dcéry nielen k prameňu vody života, ale aj k prameňu života v Bohu, ktorý nikdy nevyschne.

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.