Pápež František sa stretol so zasvätenými Rímskej diecézy

Svätý Otec František sa dňa 16. mája stretol s rehoľníkmi Rímskej diecézy pri audiencii v Aule Pavla VI. Išlo o ďalšie z veľkých podujatí Roka zasväteného života. V mene 25-tisíc zasvätených mužov a žien vykonávajúcich svoje poslanie v rámci Rímskej diecézy predložili štyria zástupcovia Svätému Otcovi otázky, na ktoré spontánne odpovedal v srdečnej atmosfére.

Viac sa dozviete tu

(Zdroj: www.zasvatenyzivot.sk)

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes