Noviciát

noviciát_8967Noviciát je základným a nenahraditeľným obdobím formácie, v ktorom je novicka uvádzaná do života kongregácie. Táto skúsenosť novicke pomáha v procese formovania identity sestry dominikánky a v príprave na poslanie kongregácie.

Je pozvaná k tomu, aby sa stávala ženou kazateľkou, túžiacou po hľadaní a ohlasovaní Pravdy; ženou, ktorá stelesňuje milosrdenstvo a nežnosť sv. Dominika a je schopná vyjsť zo seba pre dobro a spásu blížnych.

Obdobie noviciátu trvá dva roky. Prvý rok – kánonický – je obdobím stíšenia, načúvania a vnútornej konfrontácie. V druhom roku noviciátu je novicke poskytnutá apoštolátna skúsenosť so zámerom zapojiť sa do poslania kongregácie a učiť sa zjednocovať kontempláciu a činnosť.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes