Noviciát

noviciát_8967Noviciát je základným a nenahraditeľným obdobím formácie, v ktorom je novicka uvádzaná do života kongregácie. Táto skúsenosť novicke pomáha v procese formovania identity sestry dominikánky a v príprave na poslanie kongregácie.

Je pozvaná k tomu, aby sa stávala ženou kazateľkou, túžiacou po hľadaní a ohlasovaní Pravdy; ženou, ktorá stelesňuje milosrdenstvo a nežnosť sv. Dominika a je schopná vyjsť zo seba pre dobro a spásu blížnych.

Obdobie noviciátu trvá dva roky. Prvý rok – kánonický – je obdobím stíšenia, načúvania a vnútornej konfrontácie. V druhom roku noviciátu je novicke poskytnutá apoštolátna skúsenosť so zámerom zapojiť sa do poslania kongregácie a učiť sa zjednocovať kontempláciu a činnosť.

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...