Prenoviciát

prenoviciátPrenoviciát je prvou etapou počiatočnej formácie. Je to obdobie postupného prechodu zo sekulárneho do nového spôsobu života, v ktorom mladá žena spoznáva a overuje autentickosť svojho povolania, prehlbuje ľudskú a kresťanskú formáciu, aby mohla pred vstupom do noviciátu urobiť slobodnú a zodpovednú voľbu.
V kongregácii je prenoviciát rozdelený na dve obdobia: kandidatúru a postulát.

Kandidatúra je časom hľadania a rozlišovania povolania, v ktorom kandidátka prehlbuje osobnú skúsenosť s Kristom, sebapoznanie a postupným poznávaním komunitného a apoštolského života dozrieva v rozhodnutí pre zasvätený život sestry dominikánky.

Postulát je etapa formačnej cesty, v ktorej má mladá žena dozrievať v disponovanosti nasledovať Krista – Pravdu. Postulantka si osvojuje životný štýl podľa evanjelia cez zdieľanie života v komunite, modlitbu, štúdium a poslanie, ktoré sú typické pre dominikánsky spôsob života. Je to čas bezprostrednej prípravy na noviciát a prebieha vo formačnej komunite.

Zo života

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za sestry

Dnes sa modlíme za sestry

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za laikov

Dnes sa modlíme za laikov

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za bratov

Dnes sa modlíme za bratov

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...