Prenoviciát

prenoviciátPrenoviciát je prvou etapou počiatočnej formácie. Je to obdobie postupného prechodu zo sekulárneho do nového spôsobu života, v ktorom mladá žena spoznáva a overuje autentickosť svojho povolania, prehlbuje ľudskú a kresťanskú formáciu, aby mohla pred vstupom do noviciátu urobiť slobodnú a zodpovednú voľbu.
V kongregácii je prenoviciát rozdelený na dve obdobia: kandidatúru a postulát.

Kandidatúra je časom hľadania a rozlišovania povolania, v ktorom kandidátka prehlbuje osobnú skúsenosť s Kristom, sebapoznanie a postupným poznávaním komunitného a apoštolského života dozrieva v rozhodnutí pre zasvätený život sestry dominikánky.

Postulát je etapa formačnej cesty, v ktorej má mladá žena dozrievať v disponovanosti nasledovať Krista – Pravdu. Postulantka si osvojuje životný štýl podľa evanjelia cez zdieľanie života v komunite, modlitbu, štúdium a poslanie, ktoré sú typické pre dominikánsky spôsob života. Je to čas bezprostrednej prípravy na noviciát a prebieha vo formačnej komunite.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes