Prenoviciát

prenoviciátPrenoviciát je prvou etapou počiatočnej formácie. Je to obdobie postupného prechodu zo sekulárneho do nového spôsobu života, v ktorom mladá žena spoznáva a overuje autentickosť svojho povolania, prehlbuje ľudskú a kresťanskú formáciu, aby mohla pred vstupom do noviciátu urobiť slobodnú a zodpovednú voľbu.
V kongregácii je prenoviciát rozdelený na dve obdobia: kandidatúru a postulát.

Kandidatúra je časom hľadania a rozlišovania povolania, v ktorom kandidátka prehlbuje osobnú skúsenosť s Kristom, sebapoznanie a postupným poznávaním komunitného a apoštolského života dozrieva v rozhodnutí pre zasvätený život sestry dominikánky.

Postulát je etapa formačnej cesty, v ktorej má mladá žena dozrievať v disponovanosti nasledovať Krista – Pravdu. Postulantka si osvojuje životný štýl podľa evanjelia cez zdieľanie života v komunite, modlitbu, štúdium a poslanie, ktoré sú typické pre dominikánsky spôsob života. Je to čas bezprostrednej prípravy na noviciát a prebieha vo formačnej komunite.

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...