Juniorát

juniorátObdobie juniorátu predstavuje novú podstatnú fázu formácie. Jeho cieľom je upevniť, rozvinúť a integrovať duchovné nadšenie vychádzajúce z predchádzajúcich období a prostredníctvom skúsenosti z osobného a komunitného života živiť apoštolského ducha vlastného kongregácii.

V tejto fáze formácie sestra dozrieva vo všetkých formačných oblastiach a upevňuje svoju príslušnosť ku komunite a ku kongregácii. Juniorka sa snaží stále viac identifikovať s charizmou a poslaním kongregácie, necháva sa pretvárať Kristom – Pravdou, aby mu bola stále viac podobná. Je to čas na prejavenie osobných darov, ktoré má sestra naplno rozvinúť a ponúknuť pre poslanie.

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...