Juniorát

juniorátObdobie juniorátu predstavuje novú podstatnú fázu formácie. Jeho cieľom je upevniť, rozvinúť a integrovať duchovné nadšenie vychádzajúce z predchádzajúcich období a prostredníctvom skúsenosti z osobného a komunitného života živiť apoštolského ducha vlastného kongregácii.

V tejto fáze formácie sestra dozrieva vo všetkých formačných oblastiach a upevňuje svoju príslušnosť ku komunite a ku kongregácii. Juniorka sa snaží stále viac identifikovať s charizmou a poslaním kongregácie, necháva sa pretvárať Kristom – Pravdou, aby mu bola stále viac podobná. Je to čas na prejavenie osobných darov, ktoré má sestra naplno rozvinúť a ponúknuť pre poslanie.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes