Pokračujúca formácia

Doživotné sľuby sú mimoriadnym momentom v živote každej sestry. Ich zloženie je nielen vyvrcholením počiatočnej formácie, ale aj začiatok novej formačnej etapy.

Je prirodzené a nevyhnutné neustále pokračovať vo formácii, pretože to zodpovedá požiadavke ľudského rastu, a tiež dominikánskeho povolania. Pokračujúca formácia sa uskutočňuje predovšetkým v každodennom živote. Život sám v sebe je v stálom vývoji, nezastavuje sa. Tiež povolanie a zasvätenie sestry dominikánky pokračuje po zložení doživotných sľubov, môže rásť a prehlbovať sa spôsobom, ktorý ďaleko presahuje ľudské chápanie.

Je to predovšetkým Duch Svätý, ktorý formuje a stvárňuje srdcia povolaných, aby sa stále viac pripodobňovali Kristovi – Pravde a účinnejšie odpovedali na nové výzvy súčasného sveta. Život podľa Božieho plánu v dynamizme vernosti vyžaduje neustále úsilie na osobnej úrovni a úrovni spoločenstva.

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...