Pokračujúca formácia

Doživotné sľuby sú mimoriadnym momentom v živote každej sestry. Ich zloženie je nielen vyvrcholením počiatočnej formácie, ale aj začiatok novej formačnej etapy.

Je prirodzené a nevyhnutné neustále pokračovať vo formácii, pretože to zodpovedá požiadavke ľudského rastu, a tiež dominikánskeho povolania. Pokračujúca formácia sa uskutočňuje predovšetkým v každodennom živote. Život sám v sebe je v stálom vývoji, nezastavuje sa. Tiež povolanie a zasvätenie sestry dominikánky pokračuje po zložení doživotných sľubov, môže rásť a prehlbovať sa spôsobom, ktorý ďaleko presahuje ľudské chápanie.

Je to predovšetkým Duch Svätý, ktorý formuje a stvárňuje srdcia povolaných, aby sa stále viac pripodobňovali Kristovi – Pravde a účinnejšie odpovedali na nové výzvy súčasného sveta. Život podľa Božieho plánu v dynamizme vernosti vyžaduje neustále úsilie na osobnej úrovni a úrovni spoločenstva.

Zo života

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za sestry

Dnes sa modlíme za sestry

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za laikov

Dnes sa modlíme za laikov

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za bratov

Dnes sa modlíme za bratov

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...