Vtelenie ako príbeh, ktorý chceme rozprávať

21. feb. 2023 | ADOM, Aktuality, Články

Počas víkendu od 10. do 12. februára sa na Pustom Dvore na Ábelovej stretli vysokoškoláci a pracujúci plní elánu pre spoznávanie príbehu Kristovho vtelenia. Cieľom stretnutia bolo prehĺbiť naše poznatky a postrehy, ktoré sme nadobudli na predošlom Kristologickom cykle a aplikovať ich do našich životov. Programom nás sprevádzali br. Lukáš a sr. Justína. Zároveň sme boli radostní zo spoločenstva, ktoré môžeme spoločne vytvárať a rozšíriť ho o ďalších, ktorí na Pustý Dvor zavítali po prvýkrát.

Víkend sme začali po týždňovej brigáde, počas ktorej sme zveľadili našu Ábelovú, priučili sa rôznym zručnostiam, a hlavne ju pripravili na príchod ostatných ADOMákov. Následne sme sa mohli vrhnúť na piatkovú spoločnú večeru, po ktorej sme posilnení pokračovali štúdiom textu „O odpútanosti“ od Eckharta, ktorý rozoberá podmienky vtelenia. Odpútanosť, alebo lepšie odlúčenosť, kládol nad rôzne cnosti a vo svojom texte vysvetľoval, že pravá odlúčenosť nie je nič iné ako neochvejná stálosť ducha vo všetkom, čo sa prihodí. Stavia nás do pozície, kedy sme museli premýšľať nad rôznymi ťažkými situáciami v našich životoch alebo príbehoch iných, ako Boh premieňa naše obavy a krízy a priťahuje nás bližšie k sebe.

V sobotu sme sa ponorili do rozboru šiestich stupňov viery, ktoré popísal v svojom texte James W. Fowler azamýšľali sa v skupinkách nad skutočnými príbehmi rehoľníkov či kňazov, rozmýšľali nad klasifikáciou ich viery, a taktiež aj nad tou našou. Zistili sme, že vývoj našej viery je dynamický a jedinečný zároveň, že temná noc našej duše nám niekedy bráni urobiť krok vpred, no Boh je milujúci a volajúci, ukazujúci smerom do našej budúcnosti.

Nedeľu sme zakončili slávnostnou svätou omšou a samozrejme nesmelo chýbať kázanie, ktoré bolo plné krásnych myšlienok a obohacujúcich postrehov. Navzájom sme si uvedomovali dar štúdia našej viery na týchto spoločných stretnutiach, ktoré nám otvárajú nové horizonty a pohľady na už stanovené pravdy. Uvedomili sme si, že spoznávanie nášho Boha nás od neho ešte viac vzďaľuje, no približuje zároveň.

Tomáš Lukáč

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...