O posledných veciach – VŠ ADOM

O posledných veciach – VŠ ADOM

V dňoch 16.2. – 18.2.2024 sa neďaleko Ábelovej na Pustom dvore stretla skupina vysokoškolákov a mladých pracujúcich ADOMákov, aby sa spolu s fr. Lukášom, sestrou Justínou a sestrou Blažejou zastavili v tejto rušnej dobe a porozmýšľali...
Celoslovenské zhromaždenie ADOM-u

Celoslovenské zhromaždenie ADOM-u

V dňoch 20. – 22.10. 2023 sa uskutočnilo Druhé celoslovenské zhromaždenie ADOM-u, na ktorom sa zišlo 22 mladých spolu s promótormi (fr. Lukáš a sr. Justína) a asistentmi (fr. Samuel, sr. Karola, sr. Blažeja, sr. Romana a sr. Giorgia). Počas zhromaždenia sa účastníci...
Smrť a čo ďalej?

Smrť a čo ďalej?

V dňoch 21.4. – 23.4. sa v Dominikánskom kontemplatívnom centre Pústý Dvor na Ábelovej stretla najmladšia vetva Dominikánskej rodiny, a to vysokoškoláci z ADOM-u. Posledné stretnutie vysokoškolákov v tomto akademickom roku sa nieslo v celkom trefnej téme: Smrť a čo...
Budúcnosť a nádej

Budúcnosť a nádej

Ábelová, Pustý Dvor – kontemplatívne dominikánske centrum. V dňoch 24.3. – 26.3.2023 sa tu znovu stretla skupina vysokoškolákov a mladých pracujúcich ADOMákov s dominikánmi – fr. Lukášom, sr. Justínou a sr. Blažejou. Čo je to nádej? Prečo je dôležitá? Je optimizmus...
Vtelenie ako príbeh, ktorý chceme rozprávať

Vtelenie ako príbeh, ktorý chceme rozprávať

Počas víkendu od 10. do 12. februára sa na Pustom Dvore na Ábelovej stretli vysokoškoláci a pracujúci plní elánu pre spoznávanie príbehu Kristovho vtelenia. Cieľom stretnutia bolo prehĺbiť naše poznatky a postrehy, ktoré sme nadobudli na predošlom Kristologickom cykle...