Sestry Angelika a Felicita oslavovali

11. dec. 2023 | Aktuality, Články

Sestra Angelika slávila v kruhu komunity 75. výročie zloženia svojich prvých rehoľných sľubov. Počas druhej novembrovej nedele si v Petrovanoch obnovila svoje rehoľné zasvätenie a ako najstaršia dominikánka na Slovensku povzbudila všetkých svojou vernosťou v povolaní a radosťou zo zasväteného života. Skoro o mesiac, počas druhej decembrovej nedele, komunita v Petrovanoch opäť slávila. Sestry ďakovali za 80 rokov života sestry Felicity. O tom, ako to prežívali, nám napísala sr. Blažeja: 

„Počas týchto  novembrových a decembrových  dní u nás v Petrovanoch bolo snežne i lúčne. Vonku snežilo a my sme na stôl sypali lupene kvetov, aby na našom stole bola kvetinová lúka.  Spolu sme slávili, spievali,   ďakovali za prežité roky, za vernosť v povolaní a za dar spoločenstva. Atmosféra, ktorá nás sprevádzala počas týchto dní, bola ako sen o priblížení sa k nebu, z ktorého denne na nás sneží veľkosť Božej priazne. A tiež o spomínaní na nenápadné  kvety prvej a vytrvalej  lásky, ktoré tvoria pestrú lúku života.“

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...