Sestry Angelika a Felicita oslavovali

11. dec. 2023 | Aktuality, Články

Sestra Angelika slávila v kruhu komunity 75. výročie zloženia svojich prvých rehoľných sľubov. Počas druhej novembrovej nedele si v Petrovanoch obnovila svoje rehoľné zasvätenie a ako najstaršia dominikánka na Slovensku povzbudila všetkých svojou vernosťou v povolaní a radosťou zo zasväteného života. Skoro o mesiac, počas druhej decembrovej nedele, komunita v Petrovanoch opäť slávila. Sestry ďakovali za 80 rokov života sestry Felicity. O tom, ako to prežívali, nám napísala sr. Blažeja: 

„Počas týchto  novembrových a decembrových  dní u nás v Petrovanoch bolo snežne i lúčne. Vonku snežilo a my sme na stôl sypali lupene kvetov, aby na našom stole bola kvetinová lúka.  Spolu sme slávili, spievali,   ďakovali za prežité roky, za vernosť v povolaní a za dar spoločenstva. Atmosféra, ktorá nás sprevádzala počas týchto dní, bola ako sen o priblížení sa k nebu, z ktorého denne na nás sneží veľkosť Božej priazne. A tiež o spomínaní na nenápadné  kvety prvej a vytrvalej  lásky, ktoré tvoria pestrú lúku života.“

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...