„Nebojte sa!“ – ADOM stredoškoláci

9. feb. 2023 | ADOM, Aktuality, Články

Všetci sme sa už veľmi tešili kedy príde víkend, kedy sa znova stretneme na Ábelovej, no dočkali sme sa. Cez víkend 3. – 5.2.2023 sa na Ábelovej opäť stretla skupina stredoškolákov. Našou témou bolo “Nebojte sa” .  Táto téma je veľmi rozsiahla. Mali sme možnosť priblížiť sa vďaka textom od Timothyho Radcliffa tomu, čo je to odvaha, čo je to hnev a rozoberali sme, čo je to zraniteľnosť a tvrdosť. Pri téme odvaha sme si spomenuli, že mnohí ľudí hlavne v tejto dobe nosia na tvári masku. Masku, ktorou sa skrývajú pred realitou, kde neukazujú kto v skutočnosti sú, ale správajú sa tak, aby zapadli medzi ostaných ľudí, ktorých majú okolo seba. Týmto sme si uvedomili to, že ako sa stretávame na Ábelovej, tvoríme spoločenstvo, v ktorom je každý sám sebou a nemusí sa schovávať za žiadnu masku. Táto tema nás naučila mnohému, ako napríkad nebáť sa vyjadriť svoj názor. Dozvedeli sme sa ako sa máme oslobodiť od strachu, ktorý nás zotročuje. Naučilo nás to, ako máme byť odvážni voči Bohu a ako prekonať svoju zbabelosť.

Mali sme možnosť zažiť Ábelovú zahalenú bielou prikrývkou. Tá  nám ponúkla viac, ako len duchovný zážitok, ale aj zážitok, v ktorom sme sa mali možnosť vyblázniť ako malé deti, ktorými v našom srdci stále ostaneme.

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.