Mimoriadne dni na generálnej kapitule

Sestry dominikánky pokračujú v slávení XIII. generálnej kapituly. Bežný rytmus prác, ktoré spočívali v prehodnotení uplynulého šesťročia, prerušil deň spoločnej púte k levočskej Panne Márii. Tento deň oddychu a nečerpania nových síl vyvrcholil návštevou kaštieľa v Petrovanoch a spoločnou grilovačkou. Motív jedenia a spoločenstva sprevádzal sestry aj na ďalší deň. Išlo o jedenie pečenej ryby v spoločenstve so vzkrieseným Kristom, ktorý rozposlal svojich apoštolov do celého sveta od stola. Tí, ktorí s ním jedli a pili, spoznali, že je to Pán a zažili jeho veľkú dobrotu. A práve dobrota Syna, sa podľa kanonizačnej buly Gregora IX. stala prameňom múdrosti sv. otca Dominika a pohla ho k dielu milosrdenstva. Tieto slová a iné inšpirujúce slová zazneli v prednáške brata Mannesa Marušáka OP a zahájili novú etapu prác kapituláriek, ktorej cieľom je posúdiť k čomu volá Vzkriesený Pán celú kongregáciu v ďalšom období. Na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie sa dominikánky poďakovali sestrám vo vedení kongregácie. A nasledujúcu nedeľu začal veľmi dôležitý čas osobného a komunitného rozlišovania, aké sestry majú viesť kongregáciu tak, aby odpovedala na najdôležitejšie výzvy. Rozpoznávanie sa konalo pod vedením saleziánky Dagmar Kráľovej.

« z 2 »
Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes