Mimoriadne dni na generálnej kapitule

16. aug. 2020 | Aktuality, Články

Sestry dominikánky pokračujú v slávení XIII. generálnej kapituly. Bežný rytmus prác, ktoré spočívali v prehodnotení uplynulého šesťročia, prerušil deň spoločnej púte k levočskej Panne Márii. Tento deň oddychu a nečerpania nových síl vyvrcholil návštevou kaštieľa v Petrovanoch a spoločnou grilovačkou. Motív jedenia a spoločenstva sprevádzal sestry aj na ďalší deň. Išlo o jedenie pečenej ryby v spoločenstve so vzkrieseným Kristom, ktorý rozposlal svojich apoštolov do celého sveta od stola. Tí, ktorí s ním jedli a pili, spoznali, že je to Pán a zažili jeho veľkú dobrotu. A práve dobrota Syna, sa podľa kanonizačnej buly Gregora IX. stala prameňom múdrosti sv. otca Dominika a pohla ho k dielu milosrdenstva. Tieto slová a iné inšpirujúce slová zazneli v prednáške brata Mannesa Marušáka OP a zahájili novú etapu prác kapituláriek, ktorej cieľom je posúdiť k čomu volá Vzkriesený Pán celú kongregáciu v ďalšom období. Na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie sa dominikánky poďakovali sestrám vo vedení kongregácie. A nasledujúcu nedeľu začal veľmi dôležitý čas osobného a komunitného rozlišovania, aké sestry majú viesť kongregáciu tak, aby odpovedala na najdôležitejšie výzvy. Rozpoznávanie sa konalo pod vedením saleziánky Dagmar Kráľovej.

« z 2 »

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...