Mimoriadne dni na generálnej kapitule

16. aug. 2020 | Aktuality, Články

Sestry dominikánky pokračujú v slávení XIII. generálnej kapituly. Bežný rytmus prác, ktoré spočívali v prehodnotení uplynulého šesťročia, prerušil deň spoločnej púte k levočskej Panne Márii. Tento deň oddychu a nečerpania nových síl vyvrcholil návštevou kaštieľa v Petrovanoch a spoločnou grilovačkou. Motív jedenia a spoločenstva sprevádzal sestry aj na ďalší deň. Išlo o jedenie pečenej ryby v spoločenstve so vzkrieseným Kristom, ktorý rozposlal svojich apoštolov do celého sveta od stola. Tí, ktorí s ním jedli a pili, spoznali, že je to Pán a zažili jeho veľkú dobrotu. A práve dobrota Syna, sa podľa kanonizačnej buly Gregora IX. stala prameňom múdrosti sv. otca Dominika a pohla ho k dielu milosrdenstva. Tieto slová a iné inšpirujúce slová zazneli v prednáške brata Mannesa Marušáka OP a zahájili novú etapu prác kapituláriek, ktorej cieľom je posúdiť k čomu volá Vzkriesený Pán celú kongregáciu v ďalšom období. Na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie sa dominikánky poďakovali sestrám vo vedení kongregácie. A nasledujúcu nedeľu začal veľmi dôležitý čas osobného a komunitného rozlišovania, aké sestry majú viesť kongregáciu tak, aby odpovedala na najdôležitejšie výzvy. Rozpoznávanie sa konalo pod vedením saleziánky Dagmar Kráľovej.

« z 2 »

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.