Kontemplácia či ,,letting go“…

6. apr. 2022 | ADOM, Aktuality, Články

V dňoch 1.- 3.apríla 2022 sa v malebnej dedinke Ábelová po dlhšom čase opäť zvítali stredoškolskí študenti,   aby na chvíľku vybehli z ich rýchlikov života.  ,,Som kresťan – teória vs. prax.“  – takto znela téma, ktorou im boli osvetlené niektoré zásadné kroky najväčšieho tutoriálu kresťanstva – života podľa Ježiša Krista.

Mladí sa sýtili ponúknutým slovom Ondreja Lazúra, ktorým sa ich snažil viesť k pochopeniu, AKO žiť ako kresťan – ako Kristus. „Ježiš každým svojím slovom či gestom niečo naznačuje alebo vysvetľuje, ale keď to chceme aplikovať v bežnom živote, často sme na pochybách, či sa táto teória dá aplikovať v praxi“, súhlasili s jeho slovami mladí. Podľa františkánskeho kazateľa a spisovateľa Richarda Rohra sú základom pre autentický kresťanský život  dva elementy – akcia a kontemplácia.

Počas víkendu si študenti pozreli aj ukážky zo seriálu „The Chosen“. Ide o seriál od D. Jenkinsa zo života Ježiša Nazaretského, prerozprávaný z pohľadu ľudí, ktorí ho stretli.  Film je postavený na faktoch zo Svätého Písma v spojení s fikciou „takto nejak sa to mohlo stať“. Známe Ježišove príbehy boli tak študentom podané v novom ponímaní a otvoril sa im nový pohľad na Ježišov život.

Jedna z účastníčok zhodnotila víkend takto: „Zhodli sme sa na tom, že dokázať dôverovať Bohu v rôznych životných situáciách, je väčším prejavom viery ako vonkajšie plnenie náboženských úkonov. Zamýšľali sme sa taktiež nad tým, že pre priateľstvo s Bohom je potrebné nájsť si  čas len tak osamote hocikedy vybehnúť do prírody, zavrieť oči a rozjímať, utiecť zo zhonu modernej doby a počúvať Boha v našich srdciach, keďže je často prehlušovaný sociálnymi sieťami a svetom plným hoaxov a dezinformácií. Verím, že po tomto víkende to, čo sme počuli a o čom sme rozprávali, bude viditeľné v našich každodenných skutkoch.“

 

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...