Kontemplácia či ,,letting go“…

6. apr. 2022 | ADOM, Aktuality, Články

V dňoch 1.- 3.apríla 2022 sa v malebnej dedinke Ábelová po dlhšom čase opäť zvítali stredoškolskí študenti,   aby na chvíľku vybehli z ich rýchlikov života.  ,,Som kresťan – teória vs. prax.“  – takto znela téma, ktorou im boli osvetlené niektoré zásadné kroky najväčšieho tutoriálu kresťanstva – života podľa Ježiša Krista.

Mladí sa sýtili ponúknutým slovom Ondreja Lazúra, ktorým sa ich snažil viesť k pochopeniu, AKO žiť ako kresťan – ako Kristus. „Ježiš každým svojím slovom či gestom niečo naznačuje alebo vysvetľuje, ale keď to chceme aplikovať v bežnom živote, často sme na pochybách, či sa táto teória dá aplikovať v praxi“, súhlasili s jeho slovami mladí. Podľa františkánskeho kazateľa a spisovateľa Richarda Rohra sú základom pre autentický kresťanský život  dva elementy – akcia a kontemplácia.

Počas víkendu si študenti pozreli aj ukážky zo seriálu „The Chosen“. Ide o seriál od D. Jenkinsa zo života Ježiša Nazaretského, prerozprávaný z pohľadu ľudí, ktorí ho stretli.  Film je postavený na faktoch zo Svätého Písma v spojení s fikciou „takto nejak sa to mohlo stať“. Známe Ježišove príbehy boli tak študentom podané v novom ponímaní a otvoril sa im nový pohľad na Ježišov život.

Jedna z účastníčok zhodnotila víkend takto: „Zhodli sme sa na tom, že dokázať dôverovať Bohu v rôznych životných situáciách, je väčším prejavom viery ako vonkajšie plnenie náboženských úkonov. Zamýšľali sme sa taktiež nad tým, že pre priateľstvo s Bohom je potrebné nájsť si  čas len tak osamote hocikedy vybehnúť do prírody, zavrieť oči a rozjímať, utiecť zo zhonu modernej doby a počúvať Boha v našich srdciach, keďže je často prehlušovaný sociálnymi sieťami a svetom plným hoaxov a dezinformácií. Verím, že po tomto víkende to, čo sme počuli a o čom sme rozprávali, bude viditeľné v našich každodenných skutkoch.“

 

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...