Kázanie zo Žltého domu: Božia odpoveď

4. mar. 2023 | Aktuality, Články, Zamyslenia

Od začiatku pôstu ubehli takmer dva týždne. A my všetci začíname pociťovať prvé účinky púšte. Sme vyčerpaní, smädní, zažili sme prvé zlyhania v našich predsavzatiach, pociťujeme sklamanie a pocit márnosti. Môže človek vôbec premôcť samého seba a zvíťaziť nad svojimi slabosťami?

Možno sa po dvoch týždňoch pôstu cítime trochu ako Izraeliti na púšti. Boh sa nám zrazu zdá ďaleko a tak opäť tancujeme okolo zlatých teliat nášho života. Keď Mojžiš čelí biede ľudu, ktorého je súčasťou, uteká k Bohu a prosí ho, aby sprevádzal Izraelitov, potrebuje cítiť, že „našiel milosť v Božích očiach“. Nakoniec prosí Boha, aby smel vidieť jeho slávu a Boh mu sľubuje, že prejde okolo neho s celou svojou krásou, ale „ty uvidíš môj chrbát, ale moju tvár vidieť nemožno.“ (por. Ex 33, 12-23) Boh odpúšťa Izraelitom ich zlyhania a zahaľuje ich svojou krásou a dobrotou.

Podobnú situáciu zažívajú aj Peter, Jakub a Ján. Peter, vydesený a nechápavý dohovára Ježišovi a ten mu adresuje tvrdé slová: „nemáš zmysel pre Božie veci, ale len pre ľudské!“ (por. Mt 16, 23) No o niekoľko dní ho volá zo sebou na vrch aj s Jakubom a Jánom a dáva im to, čo bolo Mojžišovi odopreté. „Tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo.“ (por. Mt 17, 2) Ježiš na Petrovu ľudskú slabosť odpovedá žiarou svojej tváre. Náš Boh vie, že sme vyčerpaní. Vie, koľko zlatých teliat sme sa snažili schovať a nechceli sa ich vzdať. Vie, že často nemáme zmysel pre Božie veci. A preto nás volá do svojej prítomnosti. A uprostred našich zlatých teliat a premárnených záväzkov hovorí: „Ty si moja milovaná dcéra. Ty si môj milovaný syn. Stále v tebe mám zaľúbenie. Neboj sa!“ (por. Mt 17, 5-7)

A nakoniec sa z vrchu musíme vrátiť späť do každodennej drsnej reality púšte. Ale nejdeme sami, ide s nami Boh milosrdenstva, Otec všetkej útechy.

sr. Giorgia Gallusová OP

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.