1. Boh nás vedie na cestu slobody

1. Boh nás vedie na cestu slobody

Stiahnite si tento dokument ako pdf Kňaz pri slávnostnej svätej omši nevchádza sám do presbytéria, ale ho predchádzajú miništranti, ktorí nesú kríž, sviečky a evanjeliár. Táto procesia znázorňuje Cirkev, ktorá sa nachádza na ceste k Pánovi. Vo všetkých sláveniach...
2. Ježiš nás volá k obráteniu

2. Ježiš nás volá k obráteniu

Stiahnite si tento dokument ako pdf Veľmi často sa vzďaľujeme od seba len preto, že si nedokážeme priznať chyby a nedokážeme povedať: „mrzí ma to“. Veľký význam na začiatku každej svätej omše má pobozkanie oltára, prežehnanie a úprimné priznanie si zlyhávania našej...
3. Boh hovorí k ľuďom

3. Boh hovorí k ľuďom

Stiahnite si tento dokument ako pdf V liturgii slova nečítame hocijakú knihu, ale ohlasujeme Božie slovo. Kniha je len vec, ale Božie slovo je živé. Je to sám Kristus, ktorý je medzi nami prítomný a hovorí k nám. Svoju vieru v Božie slovo vyjadrujeme vždy, keď sa pred...
4. Ježiš sýti zástupy

4. Ježiš sýti zástupy

Stiahnite si tento dokument ako pdf Keď niektorí členovia zhromaždenia prinášajú kňazovi chlieb a víno, robia to v zastúpení všetkých nás. V Eucharistii chválime Boha za dar stvorenia a prinášame mu plody zeme a práce našich rúk. Neznamená to len prácu roľníkov a...