Celoslovenské zhromaždenie ADOM-u

6. nov. 2023 | ADOM, Aktuality, Články

V dňoch 20. – 22.10. 2023 sa uskutočnilo Druhé celoslovenské zhromaždenie ADOM-u, na ktorom sa zišlo 22 mladých spolu s promótormi (fr. Lukáš a sr. Justína) a asistentmi (fr. Samuel, sr. Karola, sr. Blažeja, sr. Romana a sr. Giorgia). Počas zhromaždenia sa účastníci stretnutia spoločne zamýšľali nad tým, čo znamená byť kazateľmi nádeje v dnešnej dobe, zároveň spoločne zhodnotili uplynulé obdobie a následne uvažovali o budúcnosti ADOM-u, pričom si naplánovali akcie na budúci rok. 

Viac o stretnutí sa dozviete v nasledujúcom linku ADOM

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...