Bol raz jeden kráľ…

Bol raz jeden kráľ…

Touto rozprávkovou vetou zahájil svoj príhovor duchovný otec Peter Sýkora počas bohoslužby v predvečer tohoročného sviatku Krista Kráľa v košickom kostole Krista Kráľa. A nám prítomným sa vynorili v mysliach spomienky na detstvo. Akého kráľa však my oslavujeme dnes,...
Nespočítateľné dary

Nespočítateľné dary

Na sviatok sv. Alberta Veľkého sr. M. Zdislava, spolu so sestrami domovskej košickej komunity i sestrami iných komunít, si pripomenula a v kruhu sestier slávila a ďakovala Bohu za vzácne jubileum – 70 rokov zasväteného života. „Prežívam v srdci veľkú VĎAKU voči...
Katechéza na cintoríne

Katechéza na cintoríne

Katechéza nemusí prebiehať len v triede, jej miestom môže byť aj cintorín. V sobotu 14. novembra sa 21 detí z Mukačevskej farnosti spolu so sr. Lýdiou a niektorými rodičmi vybrali na cintorín neďaleko Mukačeva, aby sa dozvedeli niečo viac o duchovnej pomoci, ktorú...
Na všetkých svätých

Na všetkých svätých

Myšlienkou pomoci počas testovania na Covid 19 sa sestry dominikánky začali zaoberať krátko pred začatím jeho pilotného projektu na Orave a v Bardejove. K rozhodnutiu ich motivovali každodenné správy o nedostatku potrebných zdravotníkov a dobrovoľníkov. Najprv sa...