Týždeň modlitieb za dominikánske povolania

8. nov. 2020 | Aktivity, Články, Pastorácia povolaní

Milá Dominikánska rodina,

v dňoch od 9. novembra do 15. novembra 2020 sa už tretí krát uskutoční týždeň modlitieb za dominikánske povolania. Je to pre nás vzácny týždeň, ktorý nasleduje za Sviatkom všetkých dominikánskych svätých. Spojme sa v modlitbe ako jedna rodina a prosme jednomyseľne, aby sv. Dominik mal aj dnes svojich nasledovníkov na Slovensku.

 

 

 

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...