Nespočítateľné dary

Na sviatok sv. Alberta Veľkého sr. M. Zdislava, spolu so sestrami domovskej košickej komunity i sestrami iných komunít, si pripomenula a v kruhu sestier slávila a ďakovala Bohu za vzácne jubileum – 70 rokov zasväteného života.

Prežívam v srdci veľkú VĎAKU voči Pánu Bohu za dar rehoľného povolania a vytrvania v ňom v čase komunistického prenasledovania. Boli sme štyri novicky. Svoje prvé sľuby sme skladali po tom, čo nás v jeden augustový deň vyviezli z košického kláštora. Novým domovom, ale sústreďovacím, sa nám stal v tom čase už prázdny kláštor redemptoristov v Kostolnej pri Trenčíne. Novým apoštolátom sa nám stalo zamestnanie v Merine – továrni na výrobu látok. Svoju prvú profesiu sme skladali o polnoci 15. novembra v prítomnosti kňaza, generálnej predstavenej a zopár sestier. Ale i toto sú veľké Božie dary.”  Tak spomína na výnimočné chvíle svojho zasväteného života sr. Zdislava.

Jubilejný deň sa celý niesol oslavou božích darov. Počnúc sv. omšou a z nej plynúceho bohatstva Božieho slova a Eucharistie, pokračujúc množstvom úprimným gratulačných  prianí a vďaky. V nich má nepochybne pevné miesto pracovitosť sr. Zdislavy, dôvera i slová povzbudenia a neustála modlitba adresovaná za mladé sestry a ich apoštolát v kruhu mládeže.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes