Nespočítateľné dary

18. nov. 2020 | Aktuality, Články

Na sviatok sv. Alberta Veľkého sr. M. Zdislava, spolu so sestrami domovskej košickej komunity i sestrami iných komunít, si pripomenula a v kruhu sestier slávila a ďakovala Bohu za vzácne jubileum – 70 rokov zasväteného života.

Prežívam v srdci veľkú VĎAKU voči Pánu Bohu za dar rehoľného povolania a vytrvania v ňom v čase komunistického prenasledovania. Boli sme štyri novicky. Svoje prvé sľuby sme skladali po tom, čo nás v jeden augustový deň vyviezli z košického kláštora. Novým domovom, ale sústreďovacím, sa nám stal v tom čase už prázdny kláštor redemptoristov v Kostolnej pri Trenčíne. Novým apoštolátom sa nám stalo zamestnanie v Merine – továrni na výrobu látok. Svoju prvú profesiu sme skladali o polnoci 15. novembra v prítomnosti kňaza, generálnej predstavenej a zopár sestier. Ale i toto sú veľké Božie dary.“  Tak spomína na výnimočné chvíle svojho zasväteného života sr. Zdislava.

Jubilejný deň sa celý niesol oslavou božích darov. Počnúc sv. omšou a z nej plynúceho bohatstva Božieho slova a Eucharistie, pokračujúc množstvom úprimným gratulačných  prianí a vďaky. V nich má nepochybne pevné miesto pracovitosť sr. Zdislavy, dôvera i slová povzbudenia a neustála modlitba adresovaná za mladé sestry a ich apoštolát v kruhu mládeže.

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...