Na všetkých svätých

16. nov. 2020 | Aktuality, Články

Myšlienkou pomoci počas testovania na Covid 19 sa sestry dominikánky začali zaoberať krátko pred začatím jeho pilotného projektu na Orave a v Bardejove. K rozhodnutiu ich motivovali každodenné správy o nedostatku potrebných zdravotníkov a dobrovoľníkov. Najprv sa prihlásili dve sestry ako dobrovoľníčky počas testovania v Bardejove, boli pridelené do testovacích tímov v dvoch obciach bardejovského okresu – Tarnov a Hrabské. Po tejto skúsenosti sa k nim pridali ďalšie dve sestry a počas nasledujúcich dvoch víkendov celoplošného testovania sa stali súčasťou odberných tímov v obci Petrovany. Ich zapojenie do testovania spočívalo v službe zdravotníčky, administratívnych dobrovoľníčok a pomoci s prípravou občerstvenia.

Zúčastnené sestry spomínanú skúsenosť vyjadrili slovami: „Pozitívnym testom sme hľadeli „z tváre do tváre“, rovnako nositeľom vírusu, ktorý neobišiel tehotnú mamičku, staršiu pani či okatú malú školáčku…“ Napriek obavám a realite, s ktorou sa sestry stretli, vnímajú tento čas ako dar:  „Počas dlhých dní testovaní sme zažili priateľstvo a harmóniu medzi dovtedy neznámymi ľuďmi, pozornosť voči slabším, mimoriadnu diskrétnosť, schopnosť hodiny sústredene pracovať v tíme bez prestávky, výbornú organizáciu a ústretovosť zástupcov miestnych úradov, armády a polície.“    

Skúsenosť sestier s testovaním sa odohrala v rozmedzí dvoch výnimočných sviatkov. Začala krátko pred sviatkom Všetkých svätých a skončila v čase, keď slávili Všetkých svätých dominikánskej rehole.  Sestry tento sviatočný čas strávili v odberných tímoch. Svoju spomienku na nevšedný spôsob slávenia ukončujú takto: „Veríme, že to boli svätí, ktorí nám pomohli zvládnuť dlhé dni testovaní, a dúfame, že to budú tiež oni, s čou pomocou a na čí príhovor raz budeme od pandémie Covidu oslobodení.“   

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...