Katechéza na cintoríne

Katechéza nemusí prebiehať len v triede, jej miestom môže byť aj cintorín. V sobotu 14. novembra sa 21 detí z Mukačevskej farnosti spolu so sr. Lýdiou a niektorými rodičmi vybrali na cintorín neďaleko Mukačeva, aby sa dozvedeli niečo viac o duchovnej pomoci, ktorú môžu poskytnúť tým, ktorí nás predišli do večnosti. Krátku katechézu zakončili modlitbou sv. ruženca za zosnulých – najsilnejšou zbraňou proti zlému. Reagovali tak na výzvu Svätého Otca Františka, ktorý v tomto roku predĺžil možnosť získania odpustkov pre zomrelých veriacich na celý november.

Po návrate do Mukačeva ich v komunite sestier čakalo malé pohostenie. Posilnení na duchu i na tele sa vrátili do svojich domovov s poslaním – šíriť radostnú správu a nezabúdať na tento silný prejav lásky voči tým, ktorí nás predišli do večnosti.

 

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes