Bol raz jeden kráľ…

25. nov. 2020 | Aktuality, Články

Touto rozprávkovou vetou zahájil svoj príhovor duchovný otec Peter Sýkora počas bohoslužby v predvečer tohoročného sviatku Krista Kráľa v košickom kostole Krista Kráľa. A nám prítomným sa vynorili v mysliach spomienky na detstvo.

Akého kráľa však my oslavujeme dnes, zaznelo nie ráz z úst kazateľa. Je to Kráľ s paradoxnými kráľovskými poctami. Hľa náš Kráľ! – s tŕňovou korunou, zahalený plášťom, prikrývkou mnohých rán, ktorého žriedlom úspechu nie je  moc, ale láska a služba.

Na iný paradox tohto Kráľa poukázal v odpustovej kázni počas slávnostnej sv. omši košický dekan, otec Allan Tomáš. Vláda tohto Kráľa sa ukazuje bez moci, je viac premožený ako víťazný. Obrazom tejto nie – vlády je trpiaci starozákonný Baránok. Baránok nemý, bez hlasu. On je predobrazom nášho Kráľa a v ňom sa zrkadlia i dnešní hladní, smädní, pocestní – nemí, často krát tiež bez hlasu.

Hľa náš Kráľ! Gestá tohto Kráľa sú pre nás neustálou výzvou prijať spôsob jeho kraľovania. Spôsob prijatia tohto dnešného trpiaceho baránka. Lebo kedykoľvek má v našom srdci miesto strádajúci človek, vtedy v ňom kraľuje Kristus Kráľ a novodobí trpiaci baránok víťazí.

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...