Sr. Karmela píše z Kamerunu

Drahí moji, srdečne vás všetkých pozdravujem, prajem a vyprosujem požehnané dni pôstu! Po dňoch bez elektriny (fungovali nám len solárne panely, ale tie nie sú príliš silné na to aby pokryli všetko), niekoľkých dní bez internetu, potom príliš slabého internetu, som konečne za počítačom a píšem. Je nedeľa, do svätej omše mám ešte hodinu aj pol času a tak to využívam. Keďže som už dlhšie nepísala, začnem od februára. Tak ako všade v katolíckom svete, aj my sme slávili deň zasvätených. Slávili sme ho posledný januárový deň v regionálnom hlavnom meste – v Bertoua. Kandidátky sme nechali doma strážiť dom a my (spolu 4 sestry) sme sa vybrali autom skoro ráno do Bertoua. Program sa začal asi kilometer od katedrály, v ktorej sme sa zúčastnili slávnostnej svätej omše. S transparentmi a heslami modliac sa posvätný ruženec sme išli v procesii pozdĺž cesty – za plnej premávky. Bolo to jedno veľké svedectvo zasväteného života. Po príchode do katedrály sme slávili spolu s miestnym otcom arcibiskupom svätú omšu. Nebolo nás veľa, asi taká polovica zasvätených z nášho regiónu, ale bolo to pekné. Po svätej omši a prednáške sme mali kultúrny program (my sme tancovali a sestry sa naučili aj nejaké prvky nášho ľudového tanca). Po pohostení, ktoré sme si priniesli, sme sa rozišli domov. Veľmi sa teším, že na Slovensku tento rok majú ľudia možnosť bližšie spoznať zasvätený život prostredníctvom mnohých aktivít! Február v Ndjangané bol pomerne pokojný, aj keď naplnený množstvom práce. Každá sestra je zamestnaná: Jedna je riaditeľkou škôlky, druhá vyučuje anglický jazyk v miestnom lýceu, tretia má na starosti formáciu. Venuje sa interným kandidátkam a s externými má pravidelné stretnutia v troch oblastiach Kamerunu: v Bamende – anglicky hovoriaca oblasť,  v Douale – mesto pri mori na juhozápade Kamerunu, ktoré je tiež ekonomickým a priemyselným centrom a v Yaoundé – hlavné mesto Kamerunu. Aj ja som tento raz mala vycestovať so sr. Scholastique na pravidelné stretnutie s kandidátkami, ale spoločne sme sa zhodnotili, že to môže byť  pre mňa veľmi náročné. Veľké teplotné rozdiely medzi regiónmi, horúčava a vlhkosť v Douale, komáre a riziko že môžem dostať maláriu, cestovanie na motorke aj niekoľko kilometrov… A tak som radšej ostala doma. Aj mne tu pribudla „ práca“. Okrem toho, že mám prípravu na krst a prvé sväté prijímanie, skupinku detí s ktorými sa stretávam, veľmi často zastupujem a pomáham aj pri príprave sviatosti birmovania, mám kurz Svätého písma a najnovšie aj „učím čítať“ dvoch chlapcov. Viete si to predstaviť? Bolo mi však ľúto našej gazdinej – pani Flore, ktorá u nás varí, keď mi povedala, že jej chlapci, nevedia čítať a to jeden z nich má už 9 rokov. Je to tiež výsledok úrovne vyučovania na vidieku. A tak sa popri vyučovaní aj...

Podporte naše projekty 2% z dane za rok 2014

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu podporu v predchádzajúcom roku, ktorú ste nám poskytli cez svoj príspevok z Vašich zaplatených daní v roku 2013. Časť Vášho príspevku, ktorý predstavoval súhrnnú čiastku 9 379,31 EUR, sme použili pre Cirkevnú materskú školu Madony Žitného ostrova (vybudovanie cyklotrasy, dokúpenie edukačných pomôcok a nábytku do tried) a časť na debarierizáciu kúpeľne Domova sv. Dominika v Petrovanoch. Aj v tomto roku máte možnosť pri ročnom zúčtovaní daní rozhodnúť o tom, komu venujete 2% zo svojich už zaplatených daní za rok 2014. Chceme Vás poprosiť o Vašu podporu. Svoj príspevok môžete poukázať Kongregácii sestier dominikánok bl. Imeldy, ktorá má sídlo na adrese: Parková 27, 821 05 Bratislava. Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy je zriaďovateľom Cirkevnej materskej školy bl. Imeldy v Košiciach, Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova v Dunajskej Lužnej, Gymnázia sv. Tomáša Akvinského a k nemu pričlenených školských zariadení v Košiciach a Domova sv. Dominika v Petrovanoch. Predmetom činnosti sestier dominikánok je najmä podpora vzdelávania, poskytovanie sociálnej pomoci, ochrana a podpora zdravia, prevencia pred akoukoľvek závislosťou, podpora športu detí a mládeže. V tomto roku – 2015 by sme chceli časť Vašich príspevkov použiť na vylepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu v Cirkevnej materskej škole Madony žitného ostrova zakúpením interaktívnej tabule a potrebného príslušenstva, edukačných pomôcok, ďalej na zvýšenie bezpečnosti detí v areáli škôlky úpravou oplotenia. Časť príspevkov chceme použiť na ďalšie odstraňovanie bariér v Domove sv. Dominika – radi by sme vybudovali výťah z dôvodu zvýšenia mobility našich poberateľov sociálnych služieb. Ďakujeme Vám a vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania a milostí pre Vás i Vaše rodiny. sestry dominikánky ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI Obchodné meno alebo názov:  Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy Sídlo:  Parková 27, 821 05 Bratislava Identifikačné číslo organizácie (IČO):  00587141 Právna forma:  Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti Tlačivá: http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane Vyhlásenie 2014 Vyhlásenie_2014_doc Dve percenta...

Výchova má zmysel

Už druhý rok je vo farnosti Dunajská Lužná ponúkaná „duchovná obnova “ zameraná na výchovu detí. Silné liturgické obdobia ako advent a pôst sú tak príležitosťou pre zodpovedných za výchovu v rodine vojsť do hlbšej komunikácie s Bohom a so spoločenstvom iných rodičov. V sobotu 14. marca 2015 sa účastníci tohto podujatia spoločne zamýšľali nad významom sviatostí pri kresťanskej výchove. „Dostala som veľa podnetov k premýšľaniu“ hodnotila sobotňajší program jedna z účastníčok. Pozitívny ohlas mala úprimnosť a odvaha pozvaných hosti – manželov Karpátových z Bratislavy, ktorí sa podelili s prítomnými so svojou skúsenosťou. Pri výchove vyzdvihli úlohu vzťahov, ktoré čerpajú silu zo sviatosti manželstva. Plodné bolo tiež vzájomné zdieľanie a dialóg v závere programu. Otázky vyvolalo okrem iného prijímanie sviatostí bez viery a kritické obdobie dospievajúcich v praktizovaní...

Vzájomne sa podporovať ako sestry dominikánky…

Jedným z cieľov Medzinárodného hnutia sestier dominikánok v Európe (DSE) je, aby sme si vzájomne pomáhali, lepšie žili dominikánsku charizmu a posilnili naše kazateľské poslanie. V Európe je spolu 80 dominikánskych kongregácii a okolo 7.000 sestier. Tieto kongregácie sú rozdelené do šiestich regionálnych skupín. V dňoch 13.-14. marca 2015 sa v Maďarsku – Budakészi stretli zástupkyne dominikánskych kongregácií strednej a východnej Európy, a to z Česka, Maďarska, Slovinska, Lotyšska a Slovenska. Hlavnou úlohou bolo vzájomne sa informovať o živote a poslaní jednotlivých kongregácií, spoločne plánovať podujatia v Roku zasväteného života, ako aj slávenia 800. výročia od založenia rehole kazateľov. Okrem toho jedným z bodov stretnutia bolo aj naplánovať nové spoločné programy v oblasti formácie mladých sestier, formátoriek, generálneho vedenia, organizovanie jazykových kurzov, medzinárodných stretnutí o dominikánskej spiritualite, histórii a o médiách. Tieto aktivity umožňujú sestrám spoločne sa stretávať, učiť, študovať, vymieňať si skúsenosti a zdieľať svoje životné príbehy. Dlhoročné kontakty a spolupráca udržujú sesterskosť medzi kongregáciami stále živou a pomáhajú všetkým sestrám upevňovať sa v dominikánskom povolaní pre účinnejšie ohlasovanie Pravdy – Krista v dnešnom svete. Sr. M. Rajmunda...

Jedenásť mladých dievčat v komunite sestier

Jedenásť mladých veselých dievčat vo veku 13 – 15 rokov, strávilo tretí pôstny víkend (6. – 8. 3. 2015) so sestrami v Košiciach. Počas víkendu mali čas na stíšenie, spoločnú modlitbu, osobnú reflexiu, ale aj na tvorivé dielne. Spoločne uvažovali o svojom krstnom povolaní a nahliadli aj do tajomstva zasväteného života. Svoje sny a túžby sa pokúsili vyjadriť v maľbe, ale vyskúšali si aj zdobenie sviec, či vyrobiť malý ruženec. Sestrám nechali odkaz: „S radosťou prežívajte svoje zasvätenie, šírte okolo seba pravú lásku a privádzajte druhých na správnu cestu”. Domov odchádzali s nádejou, že si to ešte niekedy...

« Predchádzajúce články

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes