Nachádzali Boha v jeho odrazoch

Posledný februárový víkend sa na Pustom dvore v Ábelovej zišli dominikáni, laici a mladí, aby nadviazali na novembrové stretnutie venované otázke mladého človeka. Smerovanie našich úvah viedol sv. Dominik, muž dialógu a otvorených očí. Pýtali sme sa ako a kde hľadá Boha mladý človek a človek zasvätený. Skutočnosť Svätého Písma sa znova a znova vynárala ako kľúčová a neoddeliteľná súčasť tohto hľadania. Na záver stretnutia nám sr. Karola Dravecká ponúkla slová Tomáša Halíka, verne vystihujúce myšlienku, ktorá v nás po víkende zostáva: Jsem přesvědčen, že křesťanství zítřka…má a může být školou víry, naděje a lásky; školou podle ideálu středověkých univerzit, onoho společenství života, modlitby a studia, kde pravda byla hledána ve svobodné diskusi a druhým bylo předáno to, co bylo dříve promeditováno (podle zásady contemplata aliis tradere). Kristína...

Ako vyrozprávať príbeh

Ako vyrozprávať príbeh, ktorý trvá 800 rokov, v priebehu 30 minút? Nám sa to podarilo na návšteve v Šarišských Bohdanovciach. Ako? Celý príbeh sme vložili do jedného roka a rozložili ho na štyri ročné obdobia. Ale začnem od začiatku. V decembri, na začiatku Roka zasväteného života, nás navštívil pán farár z Bohdanoviec Pavol Štefúrik a pozval nás na návštevu do ich farnosti. Oni si totiž počas „Roka rehoľníkov“ pozývajú do svojej farnosti každý mesiac zástupcov rôznych reholí, aby ich spoznali a hlavne, aby poznali ich charizmu a poslanie.Vo februári sme do Bohdanoviec zavítali my, dominikánky, konkrétne sr. Patrícia, sr. Daniela a sr. Blažeja. To nedeľné popoludnie, ktoré bolo pred nami, ozdobené nádherným slnečným počasím, keď by ste  si zvolili radšej prechádzku do prírody, sa viacerí obyvatelia Bohdanoviec rozhodli stráviť s nami v kostole sv. Joachima a Anny. Spoločné stretnutie sme vlastne začali už ráno v našej komunite, keď sme sa modlili za duchovného otca a za všetkých obyvateľov farnosti. Popoludní sme sa najskôr pomodlili posv. ruženec a pokračovali prezentáciou o sv. Dominikovi, ktorý ako rozsievač na jar zasial semienko kázania pravdy Evanjelia a súcitu k dušiam, a potom ho cez založenie Rehole kazateľov cez leto pestoval. Jeseň, keď nastáva zber úrody, plodom Dominikovej charizmy je aj naša kongregácia, ktorá svoje poslanie kázať realizuje na miestach, kde sestry pôsobia, zamerané na ten posledný cieľ, ktorým je Boh a spoločenstvo s Ním v nebi, kde je všetko čisté a biele ako zima a sneh, pod ktorým úrodná zem oddychuje. Tak asi žijú naši dominikánski svätci a bratia a sestry, ktorí nás predišli do večnosti. Radostná a vzájomne obohacujúca atmosféra v kostole spôsobila, že sme sa nemohli dlho rozísť. Šikovné ženy pripravili chutné agapé, muži nalievali teplý čaj a my sme boli ako jedna veľká rodina. Ešte doma, keď sme o našej skúsenosti z Bohdanoviec rozprávali sestrám, sme boli plné dojmov z krásnych ľudí, ich príbehov, o ktoré sa s nami podelili a cítili sme, že hoci sme dávali, oveľa viac sme dostali. A za to nech je zvelebený Pán! sr....

Nasledujúce články »

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes