Výchova má zmysel

Už druhý rok je vo farnosti Dunajská Lužná ponúkaná „duchovná obnova “ zameraná na výchovu detí. Silné liturgické obdobia ako advent a pôst sú tak príležitosťou pre zodpovedných za výchovu v rodine vojsť do hlbšej komunikácie s Bohom a so spoločenstvom iných rodičov. V sobotu 14. marca 2015 sa účastníci tohto podujatia spoločne zamýšľali nad významom sviatostí pri kresťanskej výchove. „Dostala som veľa podnetov k premýšľaniu“ hodnotila sobotňajší program jedna z účastníčok. Pozitívny ohlas mala úprimnosť a odvaha pozvaných hosti – manželov Karpátových z Bratislavy, ktorí sa podelili s prítomnými so svojou skúsenosťou. Pri výchove vyzdvihli úlohu vzťahov, ktoré čerpajú silu zo sviatosti manželstva. Plodné bolo tiež vzájomné zdieľanie a dialóg v závere programu. Otázky vyvolalo okrem iného prijímanie sviatostí bez viery a kritické obdobie dospievajúcich v praktizovaní viery.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes