Vzájomne sa podporovať ako sestry dominikánky…

Jedným z cieľov Medzinárodného hnutia sestier dominikánok v Európe (DSE) je, aby sme si vzájomne pomáhali, lepšie žili dominikánsku charizmu a posilnili naše kazateľské poslanie. V Európe je spolu 80 dominikánskych kongregácii a okolo 7.000 sestier. Tieto kongregácie sú rozdelené do šiestich regionálnych skupín.

V dňoch 13.-14. marca 2015 sa v Maďarsku – Budakészi stretli zástupkyne dominikánskych kongregácií strednej a východnej Európy, a to z Česka, Maďarska, Slovinska, Lotyšska a Slovenska. Hlavnou úlohou bolo vzájomne sa informovať o živote a poslaní jednotlivých kongregácií, spoločne plánovať podujatia v Roku zasväteného života, ako aj slávenia 800. výročia od založenia rehole kazateľov. Okrem toho jedným z bodov stretnutia bolo aj naplánovať nové spoločné programy v oblasti formácie mladých sestier, formátoriek, generálneho vedenia, organizovanie jazykových kurzov, medzinárodných stretnutí o dominikánskej spiritualite, histórii a o médiách. Tieto aktivity umožňujú sestrám spoločne sa stretávať, učiť, študovať, vymieňať si skúsenosti a zdieľať svoje životné príbehy.

Dlhoročné kontakty a spolupráca udržujú sesterskosť medzi kongregáciami stále živou a pomáhajú všetkým sestrám upevňovať sa v dominikánskom povolaní pre účinnejšie ohlasovanie Pravdy – Krista v dnešnom svete.

Sr. M. Rajmunda OP

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes