Vzájomne sa podporovať ako sestry dominikánky…

18. mar. 2015 | Články

Jedným z cieľov Medzinárodného hnutia sestier dominikánok v Európe (DSE) je, aby sme si vzájomne pomáhali, lepšie žili dominikánsku charizmu a posilnili naše kazateľské poslanie. V Európe je spolu 80 dominikánskych kongregácii a okolo 7.000 sestier. Tieto kongregácie sú rozdelené do šiestich regionálnych skupín.

V dňoch 13.-14. marca 2015 sa v Maďarsku – Budakészi stretli zástupkyne dominikánskych kongregácií strednej a východnej Európy, a to z Česka, Maďarska, Slovinska, Lotyšska a Slovenska. Hlavnou úlohou bolo vzájomne sa informovať o živote a poslaní jednotlivých kongregácií, spoločne plánovať podujatia v Roku zasväteného života, ako aj slávenia 800. výročia od založenia rehole kazateľov. Okrem toho jedným z bodov stretnutia bolo aj naplánovať nové spoločné programy v oblasti formácie mladých sestier, formátoriek, generálneho vedenia, organizovanie jazykových kurzov, medzinárodných stretnutí o dominikánskej spiritualite, histórii a o médiách. Tieto aktivity umožňujú sestrám spoločne sa stretávať, učiť, študovať, vymieňať si skúsenosti a zdieľať svoje životné príbehy.

Dlhoročné kontakty a spolupráca udržujú sesterskosť medzi kongregáciami stále živou a pomáhajú všetkým sestrám upevňovať sa v dominikánskom povolaní pre účinnejšie ohlasovanie Pravdy – Krista v dnešnom svete.

Sr. M. Rajmunda OP

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...