Zomrela sr. M. Marcela Gubačová OP

 

Dňa 2. júla 2021, zaopatrená a posilnená sviatosťami, sa pokojne vrátila do Otcovho domu naša spolusestra M. Marcela Gubačová OP.
Pohrebné obrady sa uskutočnia vo štvrtok 8. júla 2021 o 11.00 hod. na cintoríne v Dunajskej Lužnej, časť Jánošíková. Sv. omšu za našu spolusestru budeme sláviť po pohrebných obradoch v kaplnke sestier dominikánok v Dunajskej Lužnej.

Parte

 

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes