Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu podporu v predchádzajúcom roku. Súhrnná suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2015 bola 7 785,96 EUR. Časť sme použili na vybudovanie plotu z južnej strany areálu Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova a časť sme použili na čiastočnú úhradu nákladov spojených s vybudovaním výťahu v budove Domova sv. Dominika v Petrovanoch. Aj v tomto roku máte možnosť pri ročnom zúčtovaní daní rozhodnúť o tom, komu venujete 2% zo svojich už zaplatených daní za rok 2016. Chceme Vás poprosiť o Vašu podporu. Svoj príspevok môžete poukázať nám na podporu našich diel a činnosti. Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy je zriaďovateľom Cirkevnej materskej školy bl. Imeldy v Košiciach, Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova v Dunajskej Lužnej, Gymnázia sv. Tomáša Akvinského a k nemu pričlenených školských zariadení v Košiciach a Domova sv. Dominika v Petrovanoch. Predmetom činnosti sestier dominikánok je najmä podpora vzdelávania, poskytovanie sociálnej pomoci, ochrana a podpora zdravia, prevencia pred akoukoľvek závislosťou, podpora športu detí a mládeže. V tomto roku – 2017 by sme chceli časť Vašich príspevkov použiť na nákup hudobných nástrojov, detských kolobežiek, bicyklov a odrážadiel pre Cirkevnú materskú školu Madony Žitného ostrova. Tiež chceme podporiť aktivity spojené s pastoráciou detí a mladých ľudí. Časť príspevkov použijeme na odstraňovanie bariér v Domove sv. Dominika a na podporu sociálnych a pracovných aktivít pre našich poberateľov sociálnych služieb....

Dominikáni a dominikánky medzi vysokoškolákmi v Ružomberku...

Božie volanie a odpoveď človeka. To bola téma, ktorá v dňoch 6. a 7. marca (pondelok a utorok) aj vďaka bratom dominikánom (Samuelovi a Alanovi) a sestrám dominikánkam (Daniele a Adriáne) rezonovala v Univerzitnom Pastoračnom centre (UPaC) Jána Vojtaššáka v Ružomberku. Túto tému ako prvý načal brat Samuel počas pondelňajšej vysokoškolskej svätej omši v jezuitskom Kostole Povýšenia sv. Kríža. V utorok v nej pokračoval brat Alan počas slávenia eucharistie v kaplnke sv. Alberta už priamo v priestoroch ružomberského univerzitného centra. A napokon sestra Daniela ju zavŕšila svojou prednáškou v priestoroch univerzitnej knižnice. Jej prednáška bola spestrená svedectvami br. Samuela a Alana a sr. Adriány o tom, ako ich Boh povolal do dominikánskej rehole. Veľká vďaka patrí kňazom UPaC a taktiež všetkým (duchom) mladým, za ich pohostinnosť a...

Žiť spiritualitu „otvorených očí“...

Dve posledné februárové soboty boli pre Kongregáciu sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy výnimočné. Sr. Gioconda Borelli OP z Brazílie viedla tzv. „formačné dni“, ktorých cieľom bolo nielen vypočuť si prednášku k danej téme, ale aj zdieľať svoj názor a skúsenosť. Najprv v Košiciach a o týždeň neskôr v Dunajskej Lužnej boli sestry nanovo pozvané vnášať do bežných situácií spiritualitu „otvorených očí“. Sestra Gioconda poukázala vo svojich slovách hlavne na to, že žiť spiritualita sv. Dominika znamená „vidieť“ a pýtať sa: „Čo môžem urobiť ja pre tých, ktorí sú okolo mňa?“ Nechať sa vyprovokovať tým, čo vidím a konať ako osoba obdarená Duchom je prostriedok k tomu, aby sme tvorili spoločenstvo s druhými, aby sme tvorili komunity. U sestier našla odozvu aj myšlienka, že „spiritualita spoločenstva je schopnosť vidieť v druhom to dobré“ a tiež: „Naše komunity sú ako puzzle, ktoré spolu skladáme do jedného obrazu, Aby bol obraz úplný, je potrebná spolupráca každej jednej z nás“. « ‹ 1 z 2 ›...

Fašiangy – veľká noc príde

Príprava vlastných masiek, nacvičovanie programu, úprava miestnosti, pečenie domáceho chleba, dobrého dezertu – to všetko predchádzalo milej fašiangovej zábave v Domove sv. Dominika. Okrem obyvateľov a zamestnancov domova sa jej zúčastnili aj vzácni hostia z Bratislavy a dokonca aj z Brazílie. Sr. M. Gioconda – dominikánka z Brazílie, prítomných pozdravila a povzbudila k stálej radosti, ktorá je znakom prítomnosti Boha v našich životoch a v našich vzťahoch. „Ešte som sa neoženil…, A ja taká čarná…“ a iné piesne si prítomní zaspievali za hudobného sprievodu najlepšieho harmonikára, speváka a humoristu p. Molčana a ako vidíte, tancovalo sa aj po...

PREDvstúpenie

  Drahí priatelia umenia, každý náš krok je od ďalšieho oddelený odlepením sa nohy od zeme a jej krátkym „zavesením“ vo vzduchoprázdne. Čo skrýva prázdno neustále prítomné v našich krokoch? Skrytú odpoveď budeme spoločne odhaľovať na Dotyku krásy v Banskej Štiavnici 24.- 26. marca 2017. Stretnutie otvoríme v Banskom múzeu (Kammerhof) a pokračovať budeme podľa priloženého programu. Ubytovanie bude zabezpečené už tradične v Skautskom dome sv. Juraja a v ďalších ubytovacích zariadeniach v Banskej Štiavnici. Účastnícky poplatok (strava, ubytovanie, workshopy) je pre pracujúcich 45, – €, študentov a dôchodcov 30,- €. Cena účastníckeho poplatku bez ubytovania je pre pracujúcich 25,-€, študentov a dôchodcov 15,- €. Svoj záujem o účasť môžete záväzne potvrdiť prihlásením sa prostredníctvom registračného formulára  od 15. februára do 15. marca a úhradou účastníckeho poplatku na účet, uvedený v registračnom formulári. Prihláška je  považovaná za platnú po úhrade účastníckeho poplatku. Prípadné odhlásenie s vrátením poplatku je možné najneskôr do 17. marca (týždeň pred akciou) na adrese dotykkrasy.op12(Nahraďte zátvorky znakom @)gmail.com. Na tejto adrese Vám budú zodpovedané aj akékoľvek iné nutné otázky súvisiace s prihlásením. Prihlasovanie bolo ukončené dňom 17. marca 2017. Program podujatia v...

Putovali, slávili a vrátili sa „bohatšie“...

Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je na nebesiach. (Mt 5,16) Tieto evanjeliové slová vypovedané pápežom Františkom, podobne ako i slová o potrebe zdravého učenia, prirovnaného ku kvalitnej soli, ohlasovaného ľuďom uprostred súčasného „karnevalu“ sveta, si vypočulo a do srdca s úctou vložilo dvadsaťšesť sestier z Kongregácie sestier dominikánok bl. Imeldy. Sestry sa v dňoch 19. – 23. 1. 2017 zúčastnili púte na záver dominikánskeho JUBILEA v Ríme. Vyvrcholením púte bolo slávenie sv. omše na záver Jubilejného roka s pápežom Františkom, v Bazilike San Giovanni in Laterano. Okrem tejto udalosti cieľom púte bola i návšteva ďalších rímskych dominikánskych centier. Najprv to bola Bazilika Santa Maria sopra Minerva, ktorú spravujú bratia dominikáni. V predvečer ukončenia Jubilea v prítomnosti bratov, sestier i dominikánskych laikov z rôznych kútov sveta sa tu uskutočnila slávnostná vigília. Pri relikviách sv. Kataríny Sienskej a hrobe bl. Fra Angelika pútnici ďakovali i prosili o milosti, o ktorých vie Boh a ktoré najviac potrebujú. V Bazilike Santa Sabina, ktorá bola svedkom Dominikovho zápasu, sĺz i citlivej starostlivosti o duše hriešnikov, dominikánky mohli rozpoznať kláštor starý, ale i duchom nový. Kláštor dýchajúci sviežosťou, kde sa snúbi bohatstvo charizmy kázania s múdrosťou rozlišovania. Na týchto miestach históriu kláštora i baziliky sestrám priblížil ich rodák, páter Viliam Dóci OP. Výstižný dejinný exkurz svedčil o jeho odbornosti v službe riaditeľa Historického inštitútu Rehole...

« Predchádzajúce články

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes