FRA ANGELICO

  Ukrytá pod klenbou a krídlami anjela. Chránená plotom záhrady. Strážkyňa Božieho tajomstva, ktorú modrá farba prikrýva ako nebesia. Magdaléna plačúca v záhrade, ktorej slzy vzal Záhradník, aby nimi polieval kvety v záhrade. Dominik plačúci s Trpiacim, ktorého kríž zviera tak silno, že sa navždy spojí s každým, kto trpí.       Jednoduchý pôvab a svetlo vychádzajúce odnikiaľ,  kompozícia a prelínanie časov. I náhle...

Pôst – čas milosti

„Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom!“ (Joel 2, 12) Takto sa k nám Boh prihovára v liturgii na Popolcovú stredu, ktorá je vstupnou bránou do pôstneho obdobia. Každého z nás pozýva  k osobnému obráteniu, ktoré výstižne vyjadruje grécky pojem metanoia. Znamená zmenu zmýšľania, vnútorného nastavenia, či nového životného postoja. A ako k takej zmene dôjsť? Niekoľko podnetov pre jej dosiahnutie môžeme nájsť aj...

Láska a priateľstvo

Bl. Jordán Saský je známy ako ten, ktorý svojou láskou, svätosťou a radostnou povahou priťahoval mnoho mladých mužov a žien, ktorí sa rozhodli nasledovať Krista v Reholi kazateľov. Vyžaroval z neho hlboký pokoj, súcit, obetavosť, vytrvalosť a neoblomná dôvera v Boha. Jordán ma začal fascinovať, keď som si prečítala jeho knihu Libellus a listy, ktoré písal bl. Diane d’Andalo. Carlos Aspiroz Costa OP nazval...

Nastala doba pre ohlasovanie kráľovstva...

Sv. Otec František ustanovil minulý rok, aby 3. cezročná nedeľa bola venovaná sláveniu, uvažovaniu a šíreniu Božieho slova. A ani pandemická situácia nám v tom nemôže zabrániť. Budeme toto jedinečné Slovo sláviť doma, ale ako sestry sv. Dominika vieme, že on sa vo svojich myšlienkach nachádzal stále mimo múrov. Mimo múrov mesta, konventov, domov… Čo nám môže zabrániť do nášho spoločného...

Sr. M. Klára sa vrátila do domu Otca...

Dňa 18. januára 2021 vo veku 91 rokov zomrela sr. M. Klára Lengyelová OP. Narodila sa 7. septembra 1929 v Košickej Polianke. Svoj život zasvätila Bohu vstupom do Kongregácie sestier dominikánok bl. Imeldy v Košiciach, kde 16. augusta 1948 zložila prvé sľuby a 26. júla 1954 doživotné sľuby. Po zložení prvých sľubov bola asignovaná do komunity v Stropkove, kde sa starala o farský kostol a pomáhala v komunite. ...

YSOP21 – medzinárodné stretnutie sestier z Európy...

Napriek nepriaznivej situácii spojenej s pandémiou COVID -19 sa aj tento rok posledný víkend vianočného obdobia uskutočnilo tradičné stretnutie mladých sestier dominikánok z celej Európy. Tentokrát stretnutie prebiehalo v online priestore a nemuseli sme prekonávať žiadnu vzdialenosť. Z tohto dôvodu sa mohlo stretnúť viac sestier z rôznych krajín ako napr. Španielsko, Francúzsko, Nemecko, Česko, Slovensko, Nórsko, Írsko, Anglicko, Taliansko, Litva, … Téma stretnutia sa niesla...

« Predchádzajúce články

Články po mesiacoch
Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes