Odhodlaní hľadať Pravdu

Počas krásnych jesenných dní 14. – 16. októbra sa konalo ďalšie stretnutie dominikánskej mládeže stredoškolákov už na tradičnom mieste v Ábelovej. Tento vzácny čas venovalo šesť mladých ľudí hľadaniu pravdy a zmyslu života. Hlbšie sa pozreli na zápas o človeka v myslení V. E. Frankla, no zamýšľali sa aj nad rôznymi falošnými predstavami o Bohu. Slnečné sobotné popoludnie poskytlo priestor stíšiť sa, byť sám so sebou a prostredníctvom farieb, papiera i nádhernej prírody odhaliť cestu k Pravde. Taktiež aj film Boh pred súdom mohol pomôcť pochopiť rôzne postoje ľudí, ktorí na vlastnej koži zažívali brutalitu koncentračného tábora. V tichu kaplnky a rozjímaním nad tajomstvom blahoslavenstiev mnohí pocítili  dotyk Božej lásky, dar toho, čo už prežili, no i zmysel žiť pre všetko to, čo v živote ešte len príde. Spoločný víkend bol zakončený kázaním mladých, ktorí ostatným ponúkli to, čo sa ich dotklo, čo ich oslovilo a navzájom sa obohatili o svoje postoje. Určite nemožno zabudnúť ani na čas spoločných rozhovorov, množstvo smiechu, nečakanú návštevu vysokoškolákov i na všetky nezabudnuteľné momenty, ktoré má každý hlboko zapísané vo svojom srdci. Za ADOMákov...

Znamenia nádeje vo farnosti Dunajská Lužná...

V nedeľu 16. októbra 2016 sa vo farskom kostole v Dunajskej Lužnej uskutočnil obrad začlenenia detí do spoločenstva. V obrade má veľký význam prítomnosť rodičov, ktorí dávajú svojmu dieťaťu osobitné dovolenie a požehnanie, aby prichádzalo do spoločenstva svojich rovesníkov a pripravilo spolu s nimi a prvé prijatie Pán Ježiša v Eucharistii. Z veľkej Božej milosti je aktuálne vo farnosti 11 detských spoločenstiev, ktoré spolu s animátormi vedú kňazi, sestry a katechéti. Z toho dve spoločenstvá pokračujú aj po slávnosti Prvého sv. prijímania, čo je nádherné svedectvo a nádej pre celú farnosť. Tiež možno konštatovať, že stále viac rodičov prijíma ponuku farnosti a má záujem o vlastnú formáciu k tomu, aby sa stali prvými vychovávateľmi vo viere. Chce to veľa času, aby sa pomaly uviedol do života projekt „Na ceste k Ježišovi“, ktorý sestry dominikánky šíria s pomocou bl. Imeldy – patrónky...

Dominikánky na Jablkovom hodovaní

Sestry dominikánky dostali zaujímavé pozvanie od organizátorov  9. ročníka Jablkového hodovania v Dunajskej Lužnej. Pozvanie prijali a viedli dva workshopy, kde spolu s deťmi vyrábali sviečky a ružence. Toto podujatie, ktoré má už tisíce prívržencov sa stalo pre ne  tiež príležitosťou stretnúť sa s mnohými ľuďmi a porozprávať sa s...

Na Ukrajine prežili „bohaté“ leto...

Komunita sestier dominikánok na Ukrajine prežila leto bohaté na stretnutia, zážitky a  krásne chvíle, ktoré jej pripravil Pán vo svojom milosrdenstve. Prázdniny na Ukrajine sa niesli v duchu táborov s deťmi a mladými. Odštartoval ich tábor v Busthine určený pre prvoprijímajúce deti z Mukačeva. Viedla ho sr Karmela a niesol sa v duchu témy „Levieho kráľa“. Sr Karmelu vystriedala v Busthine sr. Mária s deťmi z Friďišova. Keďže slávime rok Milosrdenstva, deti sa učili ako máme byť milosrdní voči druhým. O dva týždne neskôr strávili staršie deti z Mukačeva týždeň na tábore v Jasini. Sr Sávia a ďalší vedúci im priblížili  kráľovnú Ester, ktorej modlitba a dôvera v Boha zachránila židovsky ľud. Spolu zdolali aj najvyšší vrch Zakarpatia – Hoverlu /2061/ Pri výstupe spoznali silu spoločenstva, pretože vďaka nemu dosiahli  vrchol, aj tí, ktorí by sa sami vzdali už  v polovici cesty. Atmosféru SDM v Krakove v roku milosrdenstva zažila sr Sávia spolu s mládežou z Mukačeva. Bodkou za prázdninami bol pobyt mladých na Slovensku. Zúčastnili sa na festivale Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom, kde bol bohatý duchovný program. Na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie navštívili baziliku v Levoči. Kochali sa aj krásou slovenských veľhôr v Tatrách. Neobišli ani sestry dominikánky v Košiciach, kde mladí svojím talentom spestrili slávenie...

ADOM má prvých absolventov

Už po druhýkrát sa uskutočnilo letné stredoškolské stretnutie dominikánskej mládeže – ADOM. Na rozdiel od minuloročných Štiavnických Baní týždeň prebiehal v kontemplatívnom dominikánskom centre Ábelová Pustý dvor. Trinásť mladých ľudí z Košíc a Oravy sprevádzali bratia a sestry s hosťami počas celého týždňa prednáškami, smiechom, rozhovormi  i športom. Program bol naozaj plný zaujímavých tém – sľuby, Sväté Písmo, prorok Jonáš, hriech, modlitba, no nechýbal ani priestor pre stíšenie sa, diskusie, kázanie, spoločné stolovanie a voľný čas. Všetko to dopomáhalo k spoznávaniu druhých, ale i seba. Týmto stredoškolským stretnutím ADOM nadobudol svojich prvých “absolventov”, ktorí začnú navštevovať vysokoškolské stretnutia.  Jeden z nich sa s mladšími lúči slovami: „Napriek tomu som si istý, že sa stredoškolská dominikánska mládež bude naďalej rozširovať, pretože tento výnimočný projekt priťahuje čím ďalej tým viac mladých ľudí, ktorí sa neuspokoja s tým, čo im je bežne ponúkané. Aj preto som vďačný bratom dominikánom a sestrám dominikánkam za ich iniciatívu....

V Mukačeve oslávili sviatok sv. Dominika....

V jubilejnom roku rehole kazateľov slávili sviatok sv. o. Dominika v Mukačeve na sviatok Premenenia Pána. Dvor sestier sa premenil v chrám, ktorý pomohli pripraviť mladí z farnosti. Kazateľom bol páter Jakub OP z Ľvova.  Vo svojej kázni prirovnal sv. Dominika k Mojžišovi a Eliášovi. Dominik, tak ako Mojžiš dostal od Boha svoje poslanie a podobne ako Eliáš bol prorokom doby v ktorej žil. Páter Jakub povzbudil prítomných, aby aj oni boli prorokmi svojej doby a nebáli sa plniť poslanie podľa príkladu zakladateľa, ku ktorému ich Boh volá ako sestry, bratov a laikov. Po sv. omši laickí dominikáni spolu s mladými z Užhorodu zahrali scénku zo života sv. Dominika. Slávnosť pokračovala spoločným agapé. Všetci prítomní mali možnosť zakúsiť Božiu prítomnosť a vzájomnú blízkosť a bolo im spolu dobre, tak ako apoštolom na hore Tábor....

« Predchádzajúce články

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes