Ďakovali za dar života sr. Cecílie O...

Tretí januárový víkend sa niesol v duchu osláv životných jubileí v dominikánskej rodine na Slovensku. Vo Zvolene ďakoval najstarší fr. M. Akvinas Juraj Gabura OP za 100 rokov života a v Dunajskej Lužnej...

Historická udalosť v Mukačeve

V sobotu 17. januára 2015 v Mukačevskom katedrálnom chráme sme boli svedkami historickej udalosti, keď otec biskup Antal Majnek vysvätil do stavu diakonátu troch seminaristov, ktorí študovali teológiu už na...

Priali si lásku a pokoj

Keď na Slovensku vianočné obdobie vrcholí a pomaly sa chýli ku koncu, na Ukrajine začíname Vianoce ešte len sláviť. Tohtoročné Vianoce a zima v Mukačeve a Fridišove mali svoje čaro. Boli presiaknuté pokojom...

S médiami o Roku zasväteného života...

Vzájomne spoznať svet médií so svetom rehoľníkov. To bol cieľ  neformálneho stretnutia rehoľníkov s médiami, ktoré sa uskutočnilo dňa 13. januára v Bratislave, v priestoroch františkánskeho refektória....

Blízki Bohu i ľuďom

V rámci Roku zasväteného života bol pre sestry dominikánky druhý januárový víkend výnimočný tým, že do komunity v Dunajskej Lužnej prijala pozvanie sr. Dagmar Kráľová – saleziánka, aby sa medzi sestrami...

Európske sestry dominikánky sa stret...

Kláštor sv. Kataríny Sienskej, ktorý je domom sestier dominikánok v Düsseldorfe – Angermunde (Nemecko) sa v dňoch od 2. do 4. januára 2015 naplnil ďalšími sestrami dominikánkami z rôznych častí Európy...

« Predchádzajúce články

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes