Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru...

Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy uzavrela mandátnu zmluvu na výkon stavebného dozoru počas realizácie stavebného diela „Zvýšenie kapacít Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova, Dunajská Lužná“ s úspešným uchádzačom verejného obstarávania Ing. Jaroslavom Kasášom. Zmluvu si môžete eť...

Sestry prijali Aktá XIII generálnej kapituly a pamätné listy...

Počas uplynulých víkendov prebehli v komunitách v Košiciach, Petrovanoch a Dunajskej Lužnej formačné dni, ktoré boli zamerané na odovzdanie Ákt XIII. generálnej kapituly. Sestry sa oboznámili s analýzou aktuálnej situácie kongregácie a s Kongregačným plánom, ktorý cez konkrétne ciele ponúka smerovanie na nasledujúce šesťročie. V promulgačnom liste k Aktám XIII. generálnej kapituly poukázala sr. M. Karola Dravecká OP, generálna predstavená, na tri dôležité výzvy: ísť...

Vtedy pred päťdesiatimi rokmi…...

Dňa 11. októbra počas slávenia Eucharistie, ktorú celebroval P. Hilár Štefurik OP v Konvente bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej, ďakovali sr. M. Miriam Sokolová a sr. M. Cyrila Gmitterová za 50 rokov rehoľného zasvätenia. Ich spolusestry zdieľali s nimi radosť a vďačnosť z daru povolania, a zároveň im vyprosovali milosť, aby svojím životom zviditeľňovali prvenstvo Boha a krásu života s Ním. Ako uviedla v príhovore sr. M. Cyrila, pre...

Božie slovo znelo dňom i nocou…...

Farnosť Tvrdošín, kde pôsobia nielen sestry našej kongregácie, ale aj bratstvo svätého Dominika a ružencové bratstvo, slávila Rok Božieho slova výnimočným spôsobom. Veriaci z farnosti sa mohli zúčastniť na „ČÍTANÍ BIBLIE DŇOM I NOCOU“. Išlo o nepretržité čítanie Božieho slova od prvej knihy Biblie Genezis, až po poslednú knihu Zjavenia svätého Jána. Božie slovo sa čítalo v kostole Najsvätejšej Trojice v Tvrdošíne, v dňoch od...

ADOM: víkend pre stredoškolákov je zrušený...

Oznamujeme záujemcom, že rešpektujúc aktuálne opatrenia ústredného krízového štábu v súvislosti s vývojom ochorenia Covid-19, plánované stretnutie stredoškolskej dominikánskej mládeže 16.-18. októbra v Ábelovej, SA KONAŤ NEBUDE. V prípade priaznivej situácie bude náhradný termín včas oznámený. ADOM (dominikánska mládež) srdečne pozýva stredoškolákov na víkendové stretnutie, ktoré sa uskutoční 16. – 18. októbra 2020 na Pustom Dvore Ábelová. Spoločnosť účastníkov...

Sestra Terézia spečatila svoju túžbu...

Dňa 5. septembra boli sestry dominikánky a hostia zhromaždení v Kostole Povýšenia sv. Kríža v Dunajskej Lužnej svedkami výnimočnej udalosti v živote ich najmladšej spolusestry – sr. M. Terézie Zambojovej OP. Sr. Terézia zložila prvé sľuby do rúk sr. M. Karoly Draveckej OP, generálnej predstavenej, čím spečatila svoju túžbu úplne sa zasvätiť Bohu a darovať sa v službe blížnym. Na znak svojho zasvätenia prijala čierny...

« Predchádzajúce články

Články po mesiacoch
Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes