Nové správy od sestier dominikánok z...

24. november 2014 Moji drahí, po štyroch mesiacoch exilu nevidíme žiadne známky nádeje, že sa situácia tu v Iraku vyrieši pokojnou cestou. Nie sme schopní rozmýšľať alebo robiť rozhodnutia, všetko je vágne a...

Povolaní k veľkým veciam

„Najvyšší a slávny Boh, náš Otec, ďakujeme ti za dar zasväteného života. Vďaka ti, že nás každý deň povolávaš k veľkým veciam takých, akí sme – úbohých, slabých a hriešnych.“ Slová modlitby v roku zasväteného...

Začíname sláviť Rok zasväteného živo...

“My ako rehoľné osoby sme povolané vydávať prorocké svedectvo. Proroctvo nikdy nie je ideologické, neriadi sa módou a nie je v konfrontácii s inštitúciou, pretože samotné proroctvo je inštitucionálne,...

Pred Kristom Kráľom sme si vyliali s...

Dvojdňové slávenie sviatku Krista Kráľa, ktorému je zasvätený kostol košickej komunity sestier dominikánok, je už dlhoročnou tradíciou. Inak tomu nebolo ani tentokrát. Odpustová slávnosť so začiatkom už...

Sr. Edita píše z Ndjangané – K...

23. 11.2014. Ndjangané Milí doma, srdečne Vás na sviatok Krista Kráľa pozdravujeme a spájame sa s Vami v modlitbách. Nech je Kristus  našim kráľom, nech sú mu podriadené všetky momenty nášho života a nech sú...

GTA pozýva na deň otvorených dverí...

...

« Predchádzajúce články

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes