Quo vadis Dominicana?

nad touto otázkou v prostredí barokového zámku v Tuchoměřiciach pri Prahe sa v dňoch 9. až 14. júla zamýšľalo 43 sestier dominikánok z ôsmich európskych kongregácii. Tomu, aby sme si odpovedali na otázku, kam kráčame ako sestry dominikánky, nám pomohla aj analýza religióznych dát súčasnej spoločnosti i pohľad na jej budúce vývojové trendy. Prednášky sestry Helen Alford OP, tematické...

Dopočuli sa o ňom aj v Petrovanoch

Pier Giorgio Frassati bol neznámy, napriek tomu sa s ním stretlo mnoho detí. Počas letného tábora v prvom prázdninovom týždni ich tento veselý mladík sprevádzal programom. Jeho nákazlivá radosť sa zobrazila v tanci pod Spišským hradom, na diskotéke, či pri skákaní na trampolínach. Aby sa deň vydaril, animátori každé ráno spevom a tancom prebúdzali deti k radosti. Putovanie smerom...

Odišli na prázdniny s Imeldou

Pred odchodom na prázdniny si deti ZŠ v Kendiciach, kde pracujú aj naše sestry z Petrovian, pripravili pre svojich spolužiakov malý darček –  predstavenie života bl. Imeldy, patrónky prvoprijímajúcich detí. Prinášame Vám z tohto momentu zopár...

Púť za dominikánske povolania

Posledný júnový víkend sa 30 sestier dominikánok stretlo v Badíne, kde začali svoju púť obetovanú za nové dominikánske povolania. Liturgické slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie dodali púti jedinečný ráz. Tak ako tieto dve Srdcia horia vzájomnou láskou, aj každé duchovné povolanie je postavené na vzťahu lásky zasvätenej osoby k Bohu. Charakteristickou črtou tejto lásky je, že sa chce...

Veľkosť dominikánskej rodiny nepozná hranice...

V dňoch 17. – 27. júna navštívili kongregáciu sestier dominikánok na Slovensku sestra Valorie Lordi a sestra Bernadette Nonnon z Kongregácie sestier dominikánok zo Sprakill New York. Ich hlavným zámerom bolo dostať sa čo najbližšie k trpiacim ľuďom na Ukrajine. Sr. Valorie to interpretovala nasledovne: „Dlhé mesiace som sa modlila, aby som počúvala Ducha Svätého a volanie trpiacich ľudí a dostala som jasný...

„Komunikácia viery mladým“: konferencia očami mladých...

V piatok 10. júna 2022 sa v Košiciach v aule Dominikánskeho kultúrneho centra Veritas uskutočnila Konferencia s názvom: „Komunikácia viery mladým. Od Christus vivit k synodalite s mladými“. Dominikánske sestry a bratia v spolupráci s Gymnáziom sv. Tomáša Akvinského pozvali na toto jednodňové podujatie všetkých, ktorí sa venujú formácii mládeže v oblasti výchovy a vzdelávania v škole alebo mimo školy. Do dopoludňajšieho programu boli zaradené tri bloky...

« Predchádzajúce články

Články po mesiacoch
Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes