Oslávili 25. výročie od založenia GTA...

Vzdelávanie a výchovu mladých ľudí na Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského odzrkadľujú slová KRÁSA –PRAVDA – TVORIVOSŤ. Deň slávenia 25. výročia od založenia školy bol zvlášť preniknutý obsahom týchto slov. 28. január 2016 sa začal slávnostnou svätou omšou v Kostole Krista Kráľa v Košiciach. Provinciál dominikánov na Slovensku, fr. Reginald Slavkovský OP, vo svojom príhovore spomenul nadšenie, ktoré vládlo po nežnej revolúcii, keď sestry dominikánky nadviazali na tradíciu svojej charizmy a zriadili katolícke gymnázium. Podľa jeho slov možnosť nášho pôsobenia na kresťanských školách dnes nevyvoláva toľko eufórie, ale výzva doby je ešte naliehavejšia. Homíliu ukončil slovami: „Verím, že GTA nebude žiť iba zo spomienok. Prajem gymnáziu a vám všetkým, aby ste naplno prežívali jeho poslanie vytvárať spoločenstvo viery, ktorého cieľom je šírenie životných hodnôt pre dôstojný život jednotlivcov aj spoločnosti.“ V kultúrnom programe, ktorý sa konal v Historickej radnici, všetkých prítomných svojím talentom potešili mnohí účinkujúci: hudobníci, speváci, účinkujúci v tieňohre a herci z Drama Clubu. Objavili sa aj skryté herecké talenty niektorých učiteľov. Zvlášť veľký aplauz si vyslúžili deti z Cirkevnej materskej školy bl. Imeldy za svoje tance, spevy a milé blahoželania. Ku gratulácii sa prostredníctvom videonahrávok pridali aj absolventi, rodičia a bývalí zamestnanci. Tiež sr. Rajmunda Páleníková OP, generálna predstavená Kongregácie sestier bl. Imeldy, vyjadrila vo svojom príhovore veľkú vďačnosť všetkým, ktorí...

Apoštolát rodín: naliehavosť a nádej pre svet...

Tretí januárový víkend priniesol pre sestry dominikánky z celého Slovenska nové podnety pre prácu s rodinami. A nielen pre ne. Pozvanie sestier prijali aj dominikánsky bratia so skupinou mladých, dva manželské páry a tiež niekoľko jednotlivcov. V sobotu 23. januára im prednášal Roman Seko – kňaz, ktorý dáva svoj život pre rodiny. Program tvorili tri prednášky s možnosťou diskusie. V chladnom počasí zazneli slová nielen o ohrození rodiny v súčasnej kultúre, ale aj o svetle, ktoré môžu priniesť pre svet rodiny, ktoré si plnia svoje poslanie a zjavujú intimitu vnútorného Božieho života. Centrálnou témou bola Záverečná správa rímskej synody o rodine z 15.12.2015. Seminár o rodine tvoril len jednu časť už tradičného apoštolátneho víkendu, ktorý raz za dva roky organizuje komisia pre apoštolát. V nedeľu sa sestry zamerali na zdieľanie sa o apoštoláte v rôznych komunitách a zariadeniach a rozprávali tiež o nových výzvach, ktoré pred nimi...

Brána otvorená pre deti

Deti z Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova boli aktívne zapojené do bohoslužby slova, ktorú viedol brat Bruno Donoval OP. Najprv zahrali príbeh o márnotratnom synovi. Výnimočnosť jubilejného roka milosrdenstva mohli zažiť tiež pri prechode  cez otvorenú bránu a pri prijatí  bielej košieľky. Kaplnku sestier dominikánok v Dunajskej Lužnej oživili v stredu 20.1.2016  svoju detskou modlitbou a radostným spevom....

Pozvanie na Dotyk krásy 2016

Drahí členovia dominikánskej rodiny a priatelia umenia, Rehoľa kazateľov si v roku 2016 pripomína 800 rokov od jej potvrdenia pápežom Honóriom III. a jednou z priorít našej rehole je aj kázanie prostredníctvom umenia. (Porov. Trogir 2013. čl. 55.) Tohtoročným Dotykom krásy chceme koncentrovať svoj pohľad na jednu z homílií Fra Angelica, ktorý farbami zachytáva slová o Vtelení Slova a neustále ich udržiava prítomné pre bratov a medzi bratmi v San Marcu vo Florencii. Farebné slová fresky Zvestovania. Tajomstvo viery, ktoré je srdcom nášho dominikánskeho života a teológie. Dotyk krásy sa uskutoční v nádhernej Banskej Štiavnici v dňoch 19. – 21. februára 2016. Viac informácií nájdete v priloženom dokumente: Dotyk krásy 2016 Záujem o účasť bolo možné nahlásiť do 10. februára 2016.  ...

Nové výzvy pastorácie mládeže

Sestry dominikánky a bratia dominikáni vás pozývajú na konferenciu o pastorácii mládeže, kde bude hlavným hosťom Salvatore Curró, ktorý pôsobí na viacerých pápežských univerzitách v Ríme. Váš záujem o účasť môžete do 26. februára 2016 záväzne potvrdiť tu: Prihlasovací...

Dominikánky z Iraku hodnotia rok 2015...

7. január 2016 Milé sestry, bratia a priatelia, prajem vám všetko dobré v Novom roku a ďakujem vám za vašu stálu podporu a modlitby. Chcela by som sa s vami podeliť o niektoré najdôležitejšie udalosti z roku 2015. Vďaka požehnanému úsiliu ľudí, ktorí pri nás stoja sa v uplynulom roku udialo veľmi veľa. Okrem toho, že sestry pomáhali vysídleným ľuďom v táboroch, dokázali pripraviť okolo 400 detí k prvému svätému prijímaniu. Príprava prebiehala v desiatich skupinách v rôznych mestách a obciach regiónu Kurdistanu. Sme vďační Pánovi, že sme mohli otvoriť základnú školu. Konečne sa nám podarilo získať všetky potrebné povolenia od irackých a kurdských úradov. Biskup Wada (chaldejský biskup v Erbil) nám ponúkol budovu, ktorú katolícke organizácie postavili na pozemku arcidiecézy Erbil a vďaka Pápežským misijným dielam sme budovu mohli zariadiť. Máme okolo 460 žiakov, chlapcov a dievčat a všetci sú z vysídlených rodín. V škole pracuje sedem našich sestier dominikánok spolu s ostatnými učiteľmi a zamestnancami, ktorí sú tiež spomedzi vysídlených.  Štúdium na našej škole poskytujeme zadarmo. Príspevok na platy učiteľov a zamestnancov (asi 18.000 $ mesačne) je pre tento rok zabezpečený prostredníctvom Pápežských misijných diel.  Ľudia sú vďační za tento projekt a majú z neho radosť, pretože situácia na  iných školách je naozaj veľmi zlá. Kvôli veľkému počtu vysídlených ľudí sa na niektorých školách učia na tri smeny a počet žiakov v triede je aj viac...

« Predchádzajúce články

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes