Správa od sestier dominikánok z Irak...

23. august 2014 Moji drahí, chceme sa s vami podeliť o naše každodenné boje. Dúfam, že náš nárek zasiahne svet. Sme ako slepec z Jericha (Mk 10, 46 – 52), ktorý nemal čo vyjadriť, ale jeho hlas žiadal...

Viac hľadali ako nachádzali

Ak by sa niekto ocitol na exercíciách piatich sestier a dvoch laických dominikánok pod vedením br. Lukáša Žiláka OP, asi by bol v rozpakoch. V kontemplatívnom centre na Ábelovej sa od 10. do 17. augusta 2014...

Správy z Kamerunu

Milí priatelia, srdečne vás všetkých pozdravujem, s radosťou sa chcem s vami podeliť o moje prvé misijné skúsenosti, ktoré mám v rámci medzikongregačnej spolupráce s Kongregáciou sestier dominikánok bl....

Pár dní u sestier

V košickej komunite sme začiatok prázdnin prežili spolu s deťmi našich príbuzných. Zavítalo k nám 20 detí z rôznych kútov Slovenska. Program sa niesol v duchu tajomstiev sv. ruženca. Každý deň sme si...

Posledné dni XII. generálnej kapitul...

Pred vstupom do záverečných prác si sestry dopriali deň oddychu, ktorý strávili v nádhernom prostredí Ľubovnianskeho hradu a skanzenu. Posledné dni slávenia generálnej kapituly sa niesli v atmosfére...

Nové vedenie

Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy má od 25. júla 2014 nové vedenie, ktoré si sestry zvolili počas XII. generálnej kapituly. Novou generálnou predstavenou sa stala sr. Rajmunda Páleníková a za členky...

« Predchádzajúce články

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes