Dotyk krásy 2017: PRED – VSTÚPENIE...

Pozývame vás na ďalší Dotyk krásy, ktorý sa uskutoční v Banskej Štiavnici v dňoch 24. -26. marca 2017.  Téma tohtoročného stretnutia: Predvstúpenie. Prihlasovanie už...

Už si písala list Panne Márii?

Táto netradičná otázka spojila deti z Dunajskej Lužnej a tradíciu v Kibeho (južná Rwanda) písať list Panne Márii a zveriť jej všetky priania. Práve Vianočný čas je čas splnených prianí a otvorených sŕdc pre štedrosť a dobrotu voči najbiednejším. To je to skutočné klaňanie sa malému dieťaťu, ktoré sa stalo najväčším splneným želaním všetkých čias. Deti z dvoch „stretiek“ po prvom svätom prijímaní, a detský spevácky zbor v Dunajskej Lužnej na trojkráľovej jasličkovej pobožnosti chceli odovzdať toto hlboké posolstvo všetkým, ktorí prišli 6. januára do farského kostola v Dunajskej...

Betlehem do každej rodiny

Príprava na vianočné sviatky mala vo farnosti Fridišovo na Ukrajine originálny priebeh. Na tieto najkrajšie sviatky roka sa pripravili nielen deti, ale aj rodiny. Už pred rokom si sestry dominikánky pôsobiace na Ukrajine všimli, že v rodinách majú všade stromček, ale zriedkavo bolo vidieť betlehem. „Mojou túžbou bolo, aby čo najviac rodín malo pod stromčekom aj betlehem, preto som si zaumienila, že ich budem vyrábať na fare spolu s rodinami. Oslovila som predovšetkým ženy, ktoré prejavili záujem a tak už v novembri sme išli do lesa nazberať mach a kôru zo stromov, aby sme mali materiál potrebný na výrobu. Myslím, že na adventné soboty, keď sme spoločne zhotovovali betlehem, budú farníci dlho spomínať“ uviedla sr. Mária Černická OP. K príprave betlehemov prispeli aj muži, ktorí vyrobili z dreva maštaľku. Do maštaľky boli nakoniec prilepené postavičky. Ešte pred Vianocami veriaci priniesli vlastnoručne vyrobené betlehemy do kostola, kde ich otec Jozef požehnal. Tento hlboký symbol im má, podľa slov kňaza, pripomínať tie skutočné Vianoce, keď sa Boh v Ježišovi Kristovi znížil až...

Sv. Mikuláš navštívil nemocnicu v Mukačeve...

Sv. Mikuláš je známy ako veľký pomocník a poznajú ho najmä deti. A keďže je tiež patrónom Ukrajiny, nepochybne bude viac známy medzi ukrajinskými deťmi ako ktorýkoľvek iný svätý. Na Ukrajine je sviatok sv. Mikuláša asi najviac oslavovaným sviatkom roka. Podľa julianského kalendára, ktorým sa ešte stále riadia všetci východní kresťania na Ukrajine, tento sviatok pripadne každoročne na 19. december. Ako každý rok, aj tento, sa spojilo niekoľko sympatizantov sv. Mikuláša a zároveň tých, ktorým nie je ľahostaný osud trpiacich a spolu sa vybrali zaspievať a zapriať hlavne veľa zdravia malým pacientom v Mukačevskej detskej nemocnici. A pretože sv. Mikuláš bol aj hudobníkom a nie hociakým, nemocnica spievala celé tri hodiny. Najspevavejší pacienti boli na onkológii. Sv. Mikuláš so svojimi spolupracovníkmi priniesol deťom niečo na potešenie vo forme sladkostí a veľa prianí na skoré...

Konvent dominikánok premenený na Betlehem...

Deti z Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova sa prišli podeliť o radosť z Vianoc so sestrami dominikánkami. Konvent v Dunajskej Lužnej sa zrazu premenil na malý Betlehem. Po chodbách behali anjeli, Mária, Jozef, pastieri , ovečky a veľa zvieratiek. Deti najprv našli prístrešie pre Máriu a Jozefa. Potom pastieri so svojimi ovečkami zaspievali Ježiškovi milú pieseň „Keď tá jasná hviezda“. Zvieratká vyzdobili Ježiškovi maštaľku farebnými vločkami. Aby sa Ježiškovi dobre spalo anjelici veselým tančekom uspávali Ježiška v Máriinom náručí. V závere sa v piesni „Tichá noc, svätá noc…” všetci preniesli do Betlehema, kde na chvíľu zavládol pokoj a...

Prišli s vianočnou koledou aj k dominikánkam...

Kaplnka v charitnom dome sestier dominikánok v Dunajskej Lužnej sa na sv. Štefana stala miestom mimoriadnej radosti. Pri rannej sv. omši tu zazneli viaceré nádherné koledy v podaní speváckeho zboru Madony Žitného ostrova a po jej skončení vystúpili valasi s ľudovým vianočným programom. V poobedňajších hodinách malí koledníci z Dobrej Noviny začínali svoje putovanie tiež pri Jasličkách sestier dominikánok. „Tridsať rokov som v Dunajskej Lužnej a ešte som také nezažila“ prejavila svoju vďačnosť jedna z najstarších obyvateliek charitného domova. Je veľkou Božou milosťou, že sa dominikánky stali súčasťou života dediny a dedina sa stala súčasťou života dominikánok. Aj tohtoročné Vianoce by mohli o tom...

« Predchádzajúce články

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes