Deti putovali do Marianky

Do Marianky  putovali 20. mája 2017  deti  spolu s rodičmi, príbuznými a sestrami dominikánkami.  Téma púte Fatima sprevádzala malých pútnikov z Rače až po Marianku. Deti sa modlili desiatky sv. ruženca, doplňovali slová modlitby, ktoré naučila tri fatimské deti Panna Mária, pozorovali scénku o fatimskom zjavení. Celá  púť vyvrcholila slávnostnou sv. omšou. Počas  dňa sa k nim na chvíľu...

Aby Nikodém „videl“ viac

Farizej Nikodém, popredný muž u Židov prišiel raz v noci k Ježišovi a povedal mu: „Rabbi, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nik nemôže robiť také znamenia, aké ty robíš, ak nie je s ním Boh.“ (porov. Jn 3, 1-2) Je to maximum toho, čo môže povedať človek, ak eviduje činy, ktoré sa dejú rukami Rabbiho z Nazareta....

Ísť za hlasom svojho Boha

Ak sa niekto v Abrahámovej dobe vybral na cestu, vedel presne čo chce. Mal konkrétny cieľ – išiel za obchodom, prepravoval tovar, hľadal lepšie pastviny. O cieli Abrahámovej cesty sa nedalo tak ľahko hovoriť. Na cestu od „Lech Lecha“ k „Hinemi“ – od „seba samého“ k „tu som“ – v príbehu praotca Abraháma poukázal v nedeľu Dobrého pastiera pozvaný hosť, autor knihy „Cesta...

Kto som ja, že si ma Boh povolal?

V poslednú aprílovú sobotu zavítal do Košíc k sestrám dominikánkam p. Ján Kušnír SVD, aby sa s nimi podelil o svoje dlhoročné skúsenosti na poli pastorácie povolaní. Pútavé vstupy, cez ktoré mohli sestry vnímať jeho „horiace srdce“ pre Pána, boli oživené novými pohľadmi z Božieho slova, ako aj zdieľaním jeho osobného prežívania viery. Sestry mali možnosť hlbšie sa zamyslieť nad tým, že pastorácia povolaní...

PREDvstúpenie alebo Dotyk krásy 2017...

„Každý Dotyk krásy je niečím jedinečným. Je to určite samotná téma, ktorá ľuďom umožňuje dotýkať sa krásy z rôznych pohľadov a prostredníctvom umenia nachádzať prepojenie s ňou vo svojich životoch.“ (Veronika...

Výberové konanie

Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy vypisuje výberové konania na obsadenie funkcie riaditeľa od 1. augusta 2017 v Cirkevnej materskej škole bl. Imeldy a na Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského. Bližšie informácie nájdete v prílohe. Výberové konanie CMŠ bl. Imeldy: príloha na stiahnutie Výberové konanie GTA: príloha na...

« Predchádzajúce články

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes