Sr. M. Klára sa vrátila do domu Otca...

Dňa 18. januára 2021 vo veku 91 rokov zomrela sr. M. Klára Lengyelová OP. Narodila sa 7. septembra 1929 v Košickej Polianke. Svoj život zasvätila Bohu vstupom do Kongregácie sestier dominikánok bl. Imeldy v Košiciach, kde 16. augusta 1948 zložila prvé sľuby a 26. júla 1954 doživotné sľuby. Po zložení prvých sľubov bola asignovaná do komunity v Stropkove, kde sa starala o farský kostol a pomáhala v komunite. ...

YSOP21 – medzinárodné stretnutie sestier z Európy...

Napriek nepriaznivej situácii spojenej s pandémiou COVID -19 sa aj tento rok posledný víkend vianočného obdobia uskutočnilo tradičné stretnutie mladých sestier dominikánok z celej Európy. Tentokrát stretnutie prebiehalo v online priestore a nemuseli sme prekonávať žiadnu vzdialenosť. Z tohto dôvodu sa mohlo stretnúť viac sestier z rôznych krajín ako napr. Španielsko, Francúzsko, Nemecko, Česko, Slovensko, Nórsko, Írsko, Anglicko, Taliansko, Litva, … Téma stretnutia sa niesla...

Na slávnosť Zjavenia Pána začína Jubileum...

Na slávnosť Zjavenia Pána, začínajú sestry dominikánky spolu s celou dominikánskou rodinou na svete sláviť 800. výročie úmrtia svätého otca Dominika. Toto mimoriadne jubileum budú sláviť celý rok od 6. januára 2021 do 6. januára 2022. Už prípravu na XIII. Generálnu kapitulu a jej samotné slávenie  prežívali sestry vo svetle svätosti sv. Dominika. Takisto tému jubilea, ktorou je: „Za...

Zmluva o dielo č. 1/2021

Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy uzavrela Zmluvu o dielo č. 1/2021 na dodávku stavebných prác počas realizácie stavebného diela „Zvýšenie kapacít Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova, Dunajská Lužná“ s úspešným uchádzačom verejného obstarávania MBM-Group, a.s. V odkazoch si môžete pozrieť Zmluvu s rozpočtom, harmonogramom stavby a podmienkami využitia...

Radostné Vianoce a požehnaný Nový rok 2021...

V tú svätú noc Boh tým, že sa stal telom, chcel sa stať darom pre nás. Prijal našu ľudskú prirodzenosť, aby nám daroval svoje  božstvo.“ (Benedikt XVI.) Radostné Vianoce a požehnaný Nový rok 2021 prajú sestry...

Nezvyčajné slávenie jubilea

V tretiu adventnú nedeľu ďakovali sestry dominikánky v Dunajskej Lužnej za dar života sr. M. Alexandry Stašovej OP, ktorá slávila svoje životné jubileum – 70. narodeniny. Kvôli mimoriadnej situácii súvisiacej s pandémiou prebehla oslava skromnejším spôsobom ako zvyčajne: sv. omša na poďakovanie za udelené milosti počas doterajšieho života sr. M. Alexandry sa v kaplnke z dôvodu sprísnených opatrení nemohla uskutočniť. To však nebránilo sestrám,...

« Predchádzajúce články

Články po mesiacoch
Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes