Jedinečná udalosť v histórii dominik...

V týchto dňoch slávia sestry dominikánky bl. Imeldy XII. generálnu kapitulu. Jej nosnou témou je nová evanjelizácia, ktorej základom je Ježiš Kristus. Slávenie kapituly začalo v sobotu 12. júla a prebieha...

Zastaviť sa a vidieť budúcnosť

Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy spája svoju budúcnosť s výzvou novej evanjelizácie. V tomto duchu sa niesli prípravné práce na XII. Generálnu kapitulu, ktorá sa uskutoční od 12. – 30. júla 2014...

Vzdialili sa, aby boli blízko

Aj krása je jedným z mien Boha. Atmosféra do leta vstupujúcej Banskej Štiavnice toto poznanie viacrozmerne umocňovala. V dňoch 26. – 29. júna mesto prijalo asi stovku ľudí, ktorí sa stretli na Dotyku krásy...

Výberové konanie GTA

Gymnázium v. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3, 040 01 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľa NEJ v kombinácii s katolíckym náboženstvom, resp. umením a kultúrou od 1. septembra 2014. Podrobnosti...

Návšteva Ľvova

Ľvov je administratívne centrum Ľvovskej oblasti, národno – kultúrne a vzdelávacie centrum Ukrajiny, kde žije okolo 729 000 ľudí. Do tohto 8 storočí starého, kráľom Danielom Romanovičom založeného mesta, sme...

Letný tábor v Buštine

Konečne nastala očakávaná chvíľa pre deti – prázdniny. Na Ukrajine končí škola už v máji, takže 16. júna sme vyrazili na tábor do Buština. Spolu nás bolo 47 – deti od 8 do 14 rokov, dve sestry (sr. Sávia...

« Predchádzajúce články

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes