Nové správy od sestier dominikánok z...

28. september 2014 Moji drahí, napriek kríze, strachu, stratám, mizernému ubytovaniu, každodenným starostiam a tvrdej realite vzhľadom na neznámu budúcnosť, ktorá nás čaká, svedčíme o prítomnosti Božieho...

Predstavenie uzáverov XII. generálne...

Majster Eckhart povedal: „Keby jediná modlitba, ktorú som kedy vyslovil bolo ďakujem, bolo by to dosť.“ Posledný septembrový a prvý októbrový víkend bol pre Kongregáciu sestier dominikánok blahoslavenej...

Cirkevná materská škola v Dunajskej ...

V septembri 2014 bola v Dunajskej Lužnej zriadená Cirkevná materská škola (CMŠ) Madony Žitného ostrova, ktorá začala svoju činnosť už v minulom školskom roku ako elokované pracovisko CMŠ bl. Imeldy v...

Študenti GTA putovali k Sedembolestn...

Rok Sedembolestnej Panny Márie samozrejme neobišiel ani naše GTA-čko (Gymnázium sv. Tomáša Akvinského v Košiciach). Veď práve Mária z nás vytvára jednu veľkú rodinu. Aj preto sme sa rozhodli putovať do...

Svoj čas má narodiť sa, svoj čas má ...

Irak, 9. september 2014 “Svoj čas má narodiť sa, svoj čas má zomrieť“ Kaz 3, 2 Často počúvame silné slová Kazateľa, ktoré nám pripomínajú nevyhnutnosť narodenia sa a smrti a že tieto skutočnosti k nám...

Zvádzal si ma, Pane

Slová proroka Izaiáša „Zvádzal si ma, Pane, nuž dal som sa zviesť…“ otvorili Bohoslužbu Slova pri slávnostnej Eucharistii na poďakovanie za 25 rokov zasväteného života. Na sklonku pádu komunizmu Božie...

« Predchádzajúce články

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes