V Petrovanoch si uctili relikviu sv. Dominika...

Veriaci obce Petrovany a hostia z blízkeho okolia sa v modlitbe stali svedkami duchovnej prítomnosti sv. Dominika počas dvoch dní, 7. a 8. septembra. Počas slávnostného uvítacieho ceremoniálu a spevu litánií k sv. Dominikovi bol relikviár v utorok večer 7. septembra prenesený do farského kostola. Slávnosť bola otvorená sv. omšou, ktorej predsedal farár farnosti, vdp. Vladimír Novák. Tomuto mimoriadnemu stretnutiu vo farnosti prozreteľnostne predchádzala duchovná...

Land-art v spojení s teológiou

Zo stromov začínajú padať listy. Cestou na tradičný land-art s Blažkou mi na asfaltovej ceste padol do oka zelený list, ktorému očividne niečo chýbalo. Jeho symetrickú stavbu narúšal jeden chýbajúci lístok. O kúsok ďalej ma upútal ďalší list – tentoraz sýtožltý. Zodvihla som ho a priložila na prázdne miesto zeleného listu. Veď, prečo nie? Doplnený list sa odlišoval farbou...

Chcem kráčať stále s Tebou…...

Uplynulú nedeľu počas slávenia Eucharistie, ktorú celebroval P. Pavol Kytka OP v kaplnke bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej, obnovila sr. M. Terézia Zambojová OP svoju túžbu plnšie sa zasvätiť Bohu a celým životom nasledovať Ježiša Krista v Kongregácii sestier dominikánok bl. Imeldy. Sestry spolu s ňou ďakovali Bohu za dar rehoľného povolania a vyprosovali jej milosti pre jej ďalšiu životnú cestu a poslanie, ktoré jej...

Relikvia „Kazateľa milosti“ na Slovensku...

Dominikánska rodina na celom svete slávi tento rok veľké jubilem – 800 rokov od narodenia sv. Dominika pre nebo. Dominik založením Rehole kazateľov začal písať príbeh ohlasovania Vteleného Slova, ktorého súčasťou sa v priebehu stáročí stali mnohí rehoľní bratia, mníšky, rehoľné sestry, laici, mladí, členovia ružencových spoločenstiev a mnohí iní. A to aj na Slovensku! Pri príležitosti jubilejného roka...

Byť spolu…

Tohoročný augustový prázdninový čas bol isto príjemným obohatením pre hostí zúčastnených na oslavách Jubilea rehole – 800 rokov od smrti sv. Dominika, resp. Dominikovho narodenia sa pre nebo (sv. Dominik zomrel 6. augusta 1221 vo veku  50 rokov). Pri tejto príležitosti sme 8. augusta v kostole Krista Kráľa v Košiciach, na sviatok sv. Dominika, túto udalosť slávili SPOLU: pri modlitbe...

Láska vedie k šťastiu

Uplynulú nedeľu slávili sestry dominikánky v Dunajskej Lužnej trojitú slávnosť. Liturgickú spomienku na zakladateľa rehole kazateľov – sv. Dominika, jeho narodenie pre nebo Dies natalis pred 800 rokmi a taktiež 25-ročné rehoľné jubileum dvoch spolusestier. Počas eucharistickej slávnosti v kaplnke bl. Imeldy, ktorú celebroval P. Pavol Kytka OP, sestry jubilantky – sr. M. Avila Kováliková OP a sr. M. Jozefa Petríková OP ďakovali...

« Predchádzajúce články

Články po mesiacoch
Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes