Spoločné putovanie a slzy vďačnosti...

V ďalších dňoch slávenia XII. generálnej kapituly sa sestry dominikánky zamýšľali nad otázkou: „Kam nás Boh chce posunúť v období najbližších rokov?“ Do fázy Posúdiť vstúpili spoločne s br. Česlavom Šajdom...

Udalosti prvých dní kapituly

Analýza aktuálnej situácie kongregácie je témou týchto dní počas XII. generálnej kapituly sestier dominikánok, ktorú moderuje sr. Júlia Milčová CJ. Na sviatok Panny Márie Karmelskej sme sa skontaktovali...

Jedinečná udalosť v histórii dominik...

V týchto dňoch slávia sestry dominikánky bl. Imeldy XII. generálnu kapitulu. Jej nosnou témou je nová evanjelizácia, ktorej základom je Ježiš Kristus. Slávenie kapituly začalo v sobotu 12. júla a prebieha...

Zastaviť sa a vidieť budúcnosť

Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy spája svoju budúcnosť s výzvou novej evanjelizácie. V tomto duchu sa niesli prípravné práce na XII. Generálnu kapitulu, ktorá sa uskutoční od 12. – 30. júla 2014...

Vzdialili sa, aby boli blízko

Aj krása je jedným z mien Boha. Atmosféra do leta vstupujúcej Banskej Štiavnice toto poznanie viacrozmerne umocňovala. V dňoch 26. – 29. júna mesto prijalo asi stovku ľudí, ktorí sa stretli na Dotyku krásy...

Výberové konanie GTA

Gymnázium v. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3, 040 01 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľa NEJ v kombinácii s katolíckym náboženstvom, resp. umením a kultúrou od 1. septembra 2014. Podrobnosti...

« Predchádzajúce články

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes