Veľkosť dominikánskej rodiny nepozná hranice

V dňoch 17. – 27. júna navštívili kongregáciu sestier dominikánok na Slovensku sestra Valorie Lordi a sestra Bernadette Nonnon z Kongregácie sestier dominikánok zo Sprakill New York. Ich hlavným zámerom bolo dostať sa čo najbližšie k trpiacim ľuďom na Ukrajine. Sr. Valorie to interpretovala nasledovne: „Dlhé mesiace som sa modlila, aby som počúvala Ducha Svätého a volanie trpiacich ľudí a dostala som jasný odkaz, osobne navštíviť a byť prítomná na hraniciach Ukrajiny s utečencami, priniesť duchovnú a modlitbovú podporu mnohých sestier dominikánok z New Yorku a podieľať sa nejakým malým spôsobom na pomoci ukrajinským ľuďom.“

Hneď v prvý deň sestry navštívili utečenecké centrum „Červená hviezda“ v Košiciach, kde sa stretli s niektorými migrantami a pomáhali vydávať obed pre cca 250 ľudí. V nasledujúce dni sa spolu so slovenskými sestrami sr. Editou a sr. Justínou vydali na malú misiu na Ukrajinu do Mukačeva. Prostredníctvom sr. Lýdie, ktorá tu nepretržite pôsobí, sa dostali do viacerých utečeneckých centier, kam spoločne priniesli humanitárnu pomoc a strávili čas s deťmi, ktoré vojna na Ukrajine obrala o základné existenciálne istoty. Tiež sa im dostalo milého prijatia od mukačevského biskupa o. Mykola Lúčku, ktorý je dominikánom.

Sr. Justína túto návštevu zhodnotila nasledovne „Spoločne sme zažili veľmi silnú a obohacujúcu skúsenosť. Vďaka našej sr. Lýdii, ktorá pracuje na Ukrajine, sme získali cenné kontakty. Vďaka sr. Edite, ktorá má odvahu prekročiť hranice s humanitárnou pomocou, sme mohli túto cestu uskutočniť a vďaka sr. Valorie a sr. Bernadette sme zažili veľkosť a solidárnosť dominikánskej rodiny vo svete. Ich odvaha a dobrodružnosť boli pre nás veľmi inšpirujúce.“

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes