Učitelia GTA za bránami kláštora

Vo veľkonočnej oktáve, v utorok 7. apríla, asi dvadsiatka učiteľov Gymnázia sv. Tomáša Akvinského prišla na návštevu do komunity sestier dominikánok v Košiciach.

Naša návšteva začala v srdci celého „komplexu budov“, a to v Kostole Krista Kráľa, kde nás sestry privítali a priblížili mnoho zaujímavostí a detailov o tomto chráme, ktorý roky navštevujeme a možno málo o ňom vieme. Potom sme sa presunuli do jedálne kláštora, kde okrem skvelého pohostenia, ktoré je tak vlastné našim sestrám, nám náš kolega Marek Zlacký pripravil veľmi zaujímavú prezentáciu o histórii budov, v ktorých sa nachádza konvent a Gymnázium sv. Tomáša Akvinského,  čo vyvolalo veľa otázok a spomienok.

Po občerstvení nám sestry otvorili dvere svojho „kráľovstva“. Videli sme nielen ich knižnicu, spoločenskú miestnosť, ale aj jednotlivé izby našich sestier a kaplnku. Cítili sme sa ako doma. Celý kláštor, jeho zariadenia, atmosféra a jeho obyvateľky odrážali v nás Božské vlastnosti: lásku, krásu a dobro.

Ďakujeme sestrám, že tak rýchlo zareagovali na výzvu sv. otca Františka, aby rehole otvorili viac svoje kláštory, a my sme mohli byť pritom. Veríme, že zasvätený život môže prebudiť svet, nás včera prebudil.

V. Berberichová, učiteľka

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes