OSLAVY NOVICIÁTU S ĽUDOVÍTOM BERTRANDOM

Sv. Ľudovít Bertrand, dominikánsky svätec, je patrónom noviciátu. Na jeho sviatok, 9.10., sa tohtoročný novicát v zložení novicky sr. Giorgie a novicmajsterky sr. Sávie, spolu s celým noviciátnym domom rozhodli usporiadať oslavu pre sestry z komunít v Dunajskej Lužnej a Bratislave. V konečnom počte sa nás vo formačnom dome stretlo 19 (toľko hostí sme už dlho nemali 😊). Oslavy sme začali veselou pesničkou v podaní takmer anjelského zboru „V nebi je parádna klíma“, pretože celá výzdoba odkazovala na nebo – veď predsa v noviciáte sa má človek takmer ako v nebi 😊. Následne bol sestrám odprezentovaný noviciátny erb, ktorý reprezentoval sr. Giorgiu (zlatá fakľa na hnedom podklade), sr. Sáviu (zlaté slnko na červenom podklade) a ich spoločnú lásku k horám. Dve pútnické palice odkazujú na putovanie smerom k nebu a spodok erbu zdobí heslo noviciátu inšpirované Pier Giorgiom Frassatim a jeho kamarátmi: „Siamo pochi ma buoni come i maccheroni!“, čiže: „Je nás málo, ale sme dobrí ako makaróny!“ Následne sme pozvaným sestrám predviedli hudobné číslo na plastových trubkách, kde podľa melódie mali hádať pesničky. Rozhodne najdlhším bodom programu bol vedomostný kvíz, ktorý si pripravila sr. Giorgia a potrápila sestry otázkami týkajúcimi sa prírody, kultúry, športu, ale aj svätcov a Regule. Po námahe boli všetky sestry, hrajúce v troch tímoch, odmenené príslušnými medailami a zábava pokračovala skvelým malým divadlom Hanča a Marča, ktorým nás už zopár rokov zabávajú sr. Terezka a sr. Gabriela. Posledným bodom programu bol kratučký kvíz „Spoznaj novicku“, ktorý si pripravila kandidátka Mirka a odmenou za úspešné hádanie bolo fotenie sa vo fotokútiku ozdobeného jesennými vetvičkami a rôznymi rekvizitami (najobľúbenejšou bola „Aj ja som bola novicka!“). Noviciát bol teda poriadne oslávení, sestry zabavené a pohostené a nebeskú výzdobu máme pre radosť zavesenú doteraz 😊

 

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes