Zaľúbený obraz v zrkadle

5. nov. 2020 | Aktuality, Články

Klasická teológia sv. Tomáša Akvinského nás učí, že nebeský Otec je prameň, z ktorého vychádzame a sme na ceste k nemu. Jeho milovaný Syn je na čele tohto návratu. Preto je dôležité, že od krstu s ním tvoríme jedno telo. On v nás a my v ňom kráčame domov k Otcovi. A keď prídeme do svojho cieľa, je potrebné jedno jediné – musíme byť spoznaní. Ak sme vyšli zo stvoriteľských rúk ako obrazy Syna a ozveny Slova, je potrebné, aby sme sa takto predstavili aj pri návrate do objatia večného Otca.

Eucharistická premena spočíva hlavne v tomto eschatologickom kráčaní celého Božieho ľudu v Kristovi domov. Nejde však o fyzické kráčanie, ale o proces napredovania a rastu, ktorý spočíva v neustálej snahe o pripodobnenie sa Synovi. Aby sme sa mu vedeli čo najlepšie pripodobniť, jeho slová a jeho gestá pri sv. omši, tradované od poslednej večere, nám nastavujú zrkadlo. Mali by sme sa mu podobať v tom, čo je podstatné – v dávaní seba samých pre život sveta podľa jeho príkladu. Tvárou tvár najsvätejšej obeti, by sme mali rozoznať v akom stave je tento Boží obraz v nás – či je znetvorený narcistickým sebectvom, alebo sme vernou kópiou eucharistickej lásky.

Takýmto spôsobom rozmýšľam o vzťahu eucharistickej liturgie ku kresťanskému životu už roky. A preto ma vyrušili slová Exupéryho v Citadele: „I ženu omrzí milenec, ochotný stať sa na dôkaz svojej lásky obyčajnou ozvenou a zrkadlom. Svoj vlastný obraz nikto nepotrebuje. Potrebuje teba, ktorý si zbudovaný ako pevnosť a máš svoje jadro, na ktoré narážam.“ Keď Otec chce v nás rozpoznať obraz Syna, znamená to, že od nás vyžaduje popretie ľudskej jedinečnosti? Tváre svätých, ktorých sme prednedávnom slávili, nám kričia, že nie! Tak isto tváre dominikánskych svätých, ktorých slávenie sa blíži, nám kričia, že nie! Ich jedinečný a osobitný spôsob vyjadrenia lásky Syna k Otcovi nám jednoznačne svedčí o opaku.

Neviem vôbec pochopiť, ako to Boh robí, ale nebo sa určite hmýri rôznorodosťou prejavov úcty k nemu. Je to farebnejší svet, ako by sme očakávali. Je tam neskutočná harmónia najrozličnejších tónov a množstvo nebeských liturgií. Každý svätý je pevnosť s originálnou architektúrou, ktorá ukrýva jedinečný poklad neopakovateľného putovania v Kristovi. A predsa každý svätý, keď vyšiel zo sveta, kde spoznával len nejasne akoby v zrkadle, a začal vidieť priamo z tváre do Tváre, začul tie isté slová: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“

Sr. M. Karola Dravecká OP

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.