Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova v Dunajskej Lužnej s nástupom od 1. septembra 2021.

Viac informácií nájdete v prílohe: Výberové konanie

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes