Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Cirkevnej materskej školy bl. Imeldy v Košiciach

VK_CMŠ_KEKongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Cirkevnej materskej školy bl. Imeldy v Košiciach s nástupom od 1. augusta 2022.

Viac informácií nájdete v prílohe: Výberové konanie

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes