Výberové konanie

Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy vypisuje výberové konania na obsadenie funkcie riaditeľa od 1. augusta 2017 v Cirkevnej materskej škole bl. Imeldy a na Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského. Bližšie informácie nájdete v prílohe.

Výberové konanie CMŠ bl. Imeldy: príloha na stiahnutie

Výberové konanie GTA: príloha na stiahnutie

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes