Vdovy alebo pôrodné asistentky?

14. apr. 2021 | Aktuality, Články

Takto znela téma formačného online stretnutia sestier dominikánok vo veku 50+, ktoré sa konalo  uplynulý víkend pod záštitou DSE (Dominican Sisters Europe). Na stretnutí sa zúčastnilo približne 130 sestier z 19 krajín Európy.

Hlavnou prednášajúcou bola sr. Monika Hüppi OP zo Švajčiarska, ktorá v piatok a v sobotu vyzvala účastníčky stretnutia reflektovať dva životné postoje prítomné v každej žene – postoj vdovy a pôrodnej asistentky. Vdova sa musí počas svojho života vysporiadať s mnohými stratami a hľadať iný zmysel života a nové kroky pre svoju budúcnosť. Bola zvyknutá podporovať a zdieľať život, čím získavala materinskú múdrosť a skúsenosti, ktoré môže teraz odovzdávať ďalej. Pôrodná asistentka aj napriek tomu, že sama nie je nositeľkou života, podporuje nový život, udržiava ho a napomáha jeho rozvoju. Obe ženy čelia ťažkostiam a hľadajú v živote to najlepšie – nádej budúcnosti: pôrodná asistentka ako nositeľka vízie a nového života a vdova ako nositeľka múdrosti a skúsenosti. Oba postoje boli prítomné aj v živote Márie Magdalény. Na tento aspekt poukázala sr. Monika aj v stati z Jánovho evanjelia, v ktorej sa opisuje stretnutie Márie Magdalény so zmŕtvychvstalým Kristom (Jn 20, 11-18). Aj ona sa stala akoby vdovou žialiacou za Kristom, ktorého mŕtve telo bolo uložené v hrobe. Keď ho napokon v hrobe nenašla, ostala bezradná. Kým smútila, nedokázala vidieť ďalej. Až keď odvrátila svoj zrak od prázdneho hrobu, bola schopná pohliadnuť iným smerom a počuť Kristov hlas, ktorý prenikol do jej nemého srdca naplneného bolesťou a smútkom. Vtedy spoznala Krista i samu seba avšak novým spôsobom. Kristus ju posiela ohlasovať radostnú zvesť o jeho zmŕtvychvstaní učeníkom, čím sa stáva pôrodnou asistentkou, pretože prináša novú nádej.

Sobotné popoludnie bolo vyhradené pre prácu v jazykových skupinách a večer na spoločnú rekreáciu. Slovenské sestry dominikánky tak medzi sebou privítali aj sestry z českej kongregácie. Spoločne sa zdieľali a vzájomne obohatili svojimi pohľadmi na vyššie uvedenú tému. Jedna zo slovenských účastníčok sa vyjadrila nasledovne: „Mária Magdaléna zvestovala to, čo videla: „Pán vstal, On žije!“ Ľudia v dnešnej dobe nečakajú, že ich budeme poučovať, ale skôr očakávajú svedectvo nášho života a že ich budeme počúvať. Oni sami sa budú pýtať, keď v nich vzbudíme otázky. Môžeme rozprávať, ale ak druhí nepoložili otázku, nebudú nás počúvať. Čo ich zaujíma, si vedia nájsť na internete. Je dôležité byť si vedomý svojej identity a vyžarovať to, kým som.“

Na myšlienky sr. Moniky nadviazala v nedeľu dopoludnia sr. Margaret Mayce OP, hlavná koordinátorka DSIC (Dominican Sisters International Confederation). Podľa nej Mária Magdaléna našla opäť zmysel života až vtedy, keď to, čo ju zväzovalo, pustila z rúk a dovolila, aby do jej života vstúpilo Kristovo vzkriesenie – pre ňu niečo úplne nové a nepoznané. Pri vzkriesení nejde o to, aby sa veci vrátili do pôvodného stavu. Vzkriesenie prináša so sebou radikálnu novosť, na ktorú nie sme nikdy celkom pripravení. To, čoho sa držíme, sa môže stať prekážkou k rastu. Držať sa toho, čo bolo, znamená žiť v ilúzii, vo svete, ktorý sme si sami vytvorili – ale nie v tom, ktorý si pre nás vytúžil Boh. Keby sa Mária Magdaléna bola držala Ježiša, ktorého pred tým poznala, a odmietala by pustiť z rúk to, čo bolo, o aké dobré správy by sa mohla podeliť? Ona to však dokázala. A čo urobíme my? Zvolíme si, že budeme žiť tak, akoby sa nič nezmenilo, alebo dovolíme, aby naše obavy padli a boli premenené láskou a milosťou vzkrieseného Krista?

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.