V slovách a tichu generálnej kapituly

Deň pred slávnosťou sv. Dominika  sa  19 sestier zhromaždených na generálnej kapitule v Košiciach ponorilo do slov a ticha duchovnej obnovy. Bol to deň prípravy na dvojtýždňové zasadnutie vybraných delegátok celej Kongregácie sestier dominikánok bl. Imeldy. Kázeň pri rannej sv. omši a prednáška fr. Damiána Mačuru OP, provinciála dominikánov na Slovensku ich povzbudila k poslaniu „stať sa tvárou kážuceho Dominika a nasledovať Krista kazateľa“.  Samotné práce na generálnej kapitule otvorili 8. augusta dopoludnia vzývaním Najsvätejšej Trojice a prosbou o dar jednoty a požehnania pre tento čas, ktorý je raz za šesť rokov veľkou príležitosťou k rastu a obnove kongregácie. Od počiatku rehole sa jej členovia dostávajú k vážnym rozhodnutiam demokratickým spôsobom: diskutovaním, ktoré vedie k hlasovaniu. To čo robí tento proces dominikánskym je, že sa nesnažia odhaliť, aká je vôľa väčšiny, ale aké sú potreby poslania. A práve kvôli poslaniu sa v poslednom období dominikánky snažili zdieľať svoju charizmu s laikmi, s ktorými spolupracujú a s mladými. Pozvali ich aj spoločne sláviť sviatok zakladateľa rehole kazateľov. Ich prítomnosť na večerných chválach a záhradnej párty bola pre sestry významným a zároveň nádherným momentom slávenia kapituly, keď nielen zasvätené, ale aj ich spolupracovníci si pripomínali „nášho“ Otca Dominika.

« z 2 »

 

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes