V slovách a tichu generálnej kapituly

12. aug. 2020 | Aktuality, Články

Deň pred slávnosťou sv. Dominika  sa  19 sestier zhromaždených na generálnej kapitule v Košiciach ponorilo do slov a ticha duchovnej obnovy. Bol to deň prípravy na dvojtýždňové zasadnutie vybraných delegátok celej Kongregácie sestier dominikánok bl. Imeldy. Kázeň pri rannej sv. omši a prednáška fr. Damiána Mačuru OP, provinciála dominikánov na Slovensku ich povzbudila k poslaniu „stať sa tvárou kážuceho Dominika a nasledovať Krista kazateľa“.  Samotné práce na generálnej kapitule otvorili 8. augusta dopoludnia vzývaním Najsvätejšej Trojice a prosbou o dar jednoty a požehnania pre tento čas, ktorý je raz za šesť rokov veľkou príležitosťou k rastu a obnove kongregácie. Od počiatku rehole sa jej členovia dostávajú k vážnym rozhodnutiam demokratickým spôsobom: diskutovaním, ktoré vedie k hlasovaniu. To čo robí tento proces dominikánskym je, že sa nesnažia odhaliť, aká je vôľa väčšiny, ale aké sú potreby poslania. A práve kvôli poslaniu sa v poslednom období dominikánky snažili zdieľať svoju charizmu s laikmi, s ktorými spolupracujú a s mladými. Pozvali ich aj spoločne sláviť sviatok zakladateľa rehole kazateľov. Ich prítomnosť na večerných chválach a záhradnej párty bola pre sestry významným a zároveň nádherným momentom slávenia kapituly, keď nielen zasvätené, ale aj ich spolupracovníci si pripomínali „nášho“ Otca Dominika.

« z 2 »

 

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...