V Košiciach oslávili sviatok Krista Kráľa

25. nov. 2016 | Články

Komunita sestier v Košiciach sa uplynulý víkend rozlúčila s Rokom milosrdenstva slávením odpustovej slávnosti Krista Kráľa. Programom týchto dvoch dní všetkých prítomných sprevádzali pozvaní hostia. Sláveniu eucharistie predsedal rektor Kňazského seminára v Košiciach Štefan Novotný. Hudobný doprovod sv. omší a sobotná moderovaná adorácia boli v rukách kapely Jonah a speváckeho zboru zo Sečovskej Polianky. V tichu modlitby a tónoch hudby a spevu kazateľove slová povzbudzovali k osobnému nepovrchnému milosrdenstvu. K možnosti chápať osobné milosrdenstvo aj ako príležitosť „spustiť siete“ a aktívne sa angažovať pri riešení problémov. Večerné agapé i nedeľné stretnutie s blízkymi priateľmi boli chvíľou vzájomnej radosti zo stretnutia.

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...