Srdce láskou spáľ, veď ma milosťou…

spievali sestry dominikánky v Kaplnke bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej počas slávenia eucharistickej obety v nedeľu 17. 10. 2021 a zároveň prosili o potrebné milosti pre sr. M. Jozafátu Petríkovú, ktorá sa v týchto dňoch dožila vzácnych sedemdesiatych rokov svojho života.

Slávnostná atmosféra pokračovala aj po sv. omši počas gratulácii v kruhu spolusestier. Sr. M. Karola Dravecká OP, generálna predstavená sa v mene prítomných sestier prihovorila jubilantke týmito slovami: „Sedemdesiatka je požehnaný vek. Je znakom toho, že sme povolaní dozrievať do krásy večnosti. Ako sa dá dozrieť do tejto krásy? Dobrú radu nachádzame v dnešnom druhom čítaní z listu Hebrejom. Podľa neho máme pristupovať s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pokoj v pravom čase.“

Do ďalších rokov sestry z Dunajskej Lužnej prajú a vyprosujú sestre Jozafáte Božie požehnanie, aby sa jej srdce aj naďalej spaľovalo láskou k ľuďom a svojou nezištnou službou prinášala iným novú nádej.

« z 2 »
Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes