Srdce láskou spáľ, veď ma milosťou…

18. okt. 2021 | Aktuality, Články

spievali sestry dominikánky v Kaplnke bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej počas slávenia eucharistickej obety v nedeľu 17. 10. 2021 a zároveň prosili o potrebné milosti pre sr. M. Jozafátu Petríkovú, ktorá sa v týchto dňoch dožila vzácnych sedemdesiatych rokov svojho života.

Slávnostná atmosféra pokračovala aj po sv. omši počas gratulácii v kruhu spolusestier. Sr. M. Karola Dravecká OP, generálna predstavená sa v mene prítomných sestier prihovorila jubilantke týmito slovami: „Sedemdesiatka je požehnaný vek. Je znakom toho, že sme povolaní dozrievať do krásy večnosti. Ako sa dá dozrieť do tejto krásy? Dobrú radu nachádzame v dnešnom druhom čítaní z listu Hebrejom. Podľa neho máme pristupovať s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pokoj v pravom čase.“

Do ďalších rokov sestry z Dunajskej Lužnej prajú a vyprosujú sestre Jozafáte Božie požehnanie, aby sa jej srdce aj naďalej spaľovalo láskou k ľuďom a svojou nezištnou službou prinášala iným novú nádej.

« z 2 »

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...