Srdce láskou spáľ, veď ma milosťou…

18. okt. 2021 | Aktuality, Články

spievali sestry dominikánky v Kaplnke bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej počas slávenia eucharistickej obety v nedeľu 17. 10. 2021 a zároveň prosili o potrebné milosti pre sr. M. Jozafátu Petríkovú, ktorá sa v týchto dňoch dožila vzácnych sedemdesiatych rokov svojho života.

Slávnostná atmosféra pokračovala aj po sv. omši počas gratulácii v kruhu spolusestier. Sr. M. Karola Dravecká OP, generálna predstavená sa v mene prítomných sestier prihovorila jubilantke týmito slovami: „Sedemdesiatka je požehnaný vek. Je znakom toho, že sme povolaní dozrievať do krásy večnosti. Ako sa dá dozrieť do tejto krásy? Dobrú radu nachádzame v dnešnom druhom čítaní z listu Hebrejom. Podľa neho máme pristupovať s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pokoj v pravom čase.“

Do ďalších rokov sestry z Dunajskej Lužnej prajú a vyprosujú sestre Jozafáte Božie požehnanie, aby sa jej srdce aj naďalej spaľovalo láskou k ľuďom a svojou nezištnou službou prinášala iným novú nádej.

« z 2 »

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...