Sr. Benedikta a sr. Margaréta oslávili krásne životné jubileum

11. máj. 2020 | Aktuality, Články

„Obráť tvár k slnku a všetky tiene padnú za teba.“ (Maorské príslovie)
V kruhu komunity v Dunajskej Lužnej si v tretiu marcovú nedeľu dve sestry dominikánky – sr. M. Benedikta Valčová a sr. M. Margaréta Jurčíková pripomínali vzácne životné jubileum. Sr. M. Benedikta ďakovala Bohu za 90 rokov života a sr. M. Margaréta za 80 rokov života. Obe prežili veľkú časť svojho života v službe a v poslaní, ktoré im bolo v kongregácii zverené. Ich život pripomínal kráčanie za „Slnkom“ – Bohom ako v náročných časoch totality, tak aj v dlho očakávanej slobode. Najdôležitejšie pre ne bolo patriť Bohu a sprítomňovať ho tam, kde sa práve nachádzali. Denne žili z priateľstva s Ním. Boh im pomáhal a posilňoval ich, aby aj napriek ťažkostiam kráčali vpred. Pri pohľade na svoje životy vyjadrili veľkú vďaku Bohu, rodičom, sestrám a kongregácii. Spolusestry im priali, aby ich životy Boh neustále žehnal, a aby im na životnej ceste aj naďalej pomáhal, chránil ich a viedol.

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...