Slávime Najsvätejšie Telo a Krv

2. jún. 2021 | Články, Zamyslenia

„Tajomstvo viery“, „Sviatosť lásky“, „Sviatosť srdca“, „Tajomstvo svetla“, „Nová zmluva“, „Výnimočný dar“. To je len niekoľko prívlastkov, ktoré opisujú dar Kristovho Tela a Krvi vo sviatosti Eucharistie. Mnohí ho prijímame denne, viac- či menej uvedomele. Tento výnimočný dar nesie v sebe potenciál pripodobniť, či dokonca až premeniť nás na to čo prijímame – na Telo Krista. Ako málo je tu ľudskej logiky a ako je to dobre…Čítame v spisoch cirkevných otcov – „aká obdivuhodná výmena“: Cez úplne jednoduché spôsoby, tak veľmi ľudské až prehliadnuteľné, sa dotýkame samého Boha. Dostávame darom, čo si nezaslúžime a bez čoho nemôžeme skutočne žiť v plnosti; aby sme mohli dávať…

Dar – kto je tu darca a kto obdarovaný? Všetci poznáme odpoveď. Aj odpoveď na otázku:

“Kto, alebo čo je pre nás najväčším darom“ poznáme. Počúvame o nej od malička. Kedy sme  však túto pravdu bytostne precítili?

Neodškriepiteľnú zásluhu na zavedení  slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi má pápež Urban IV., ktorý bol v tom čase na Petrovom stolci (1261-1264). Tento pápež vynikal veľkou úctou k sviatosti Eucharistie. V Luttichu dala podnet k úcte Najsvätejšej Sviatosti mníška Juliana z cisteriánskeho kláštora na vrchu Kornillon. Venovala všetok svoj voľný čas návšteve a poklone eucharistického Krista v kostole. Spomedzi dominikánskych svätcov je to sv. Tomáš Akvinský, ktorý sa významnou mierou zaslúžil o úctu Najsvätejšej Eucharistie. Sám je známy tým, že napriek svojej učenosti a múdrosti, dokázal veľmi dlho rozjímať o tomto tajomstve viery. Napísal niekoľko hymnov, ktoré doteraz Cirkev používa ako piesne k oslave Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sekvencia, „Lauda, Sion, Salvatorem“ (Chváľ, Sion, Spasiteľa), je  „opravdivým traktátom o Sviatosti lásky.

Chváľ, Sione, Spasiteľa,
chváľ Pastiera, Živiteľa,
v hymnách, piesňach hlas svoj zvýš.

Koľko máš síl, toľko snaž sa:
tak je veľká jeho krása,
že ju chváliť nestačíš.

Živý chlieb, čo život dáva,
dnes naozaj podľa práva
ospevovať treba nám.

Ten chlieb nad večerným stolom
lámal dvanásť apoštolom
skutočne náš drahý Pán.

Buď mu chvála, plná, jasná,
slávnosť príjemná a krásna,
v srdci vrúcne plesanie.

(Výber z oslavného hymnu k oslave Sviatosti Oltárnej „Lauda, Sion, Salvatorem“ )

Všetci dnes v srdci vrúcne plesajme! Tú krásu, ktorú chváliť nestačíme. Krista, ktorý sa rozdal do poslednej kvapky krvi a nič za to nechce. Len skromne čaká na naše – „ďakujem a milujem“.

Sr. Karmela OP

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...