Gymnázium sv. Tomáša Akvinského v Košiciach

gta V roku 1991 sa začala písať história Gymnázia sv. Tomáša Akvinského (ďalej GTA), ktorého zriaďovateľom je Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy.

Gymnázium sv. Tomáša Akvinského  je katolícka dominikánska škola, ktorá sa stáva centrom hľadania a šírenia pravdy a vzbudzuje v mladých ľuďoch otvorenosť a lásku k pravde. GTA sa usiluje vytvárať skutočné spoločenstvo, preniknuté evanjeliovým duchom lásky a slobody, aby sa každý cítil prijatý a rešpektovaný.

Sestry pôsobiace na GTA vyučujú okrem rímskokatolíckeho náboženstva aj niektoré profánne predmety. Podieľajú sa tiež na duchovnej formácii žiakov a zamestnancov. Duchovný život školy je animovaný v súlade s evanjeliom, s dokumentmi Cirkvi a s dominikánskou charizmou. Na GTA pôsobí aj brat dominikán, ktorý je školským kaplánom a podieľa sa na duchovnej formácii výchovného spoločenstva.
Ku GTA je pridružený aj dievčenský internát, kde sestry pôsobia ako vychovávateľky. Sestry sú na gymnáziu prítomné aj v administratívnej sfére, v stravovacej prevádzke a v školskej knižnici.

V spolupráci s bývalými absolventmi a súčasnými študentmi GTA sestry počas prázdnin každoročne organizujú DOMENGO – duchovno – rekreačno – zoznamovací pobyt pre budúcich prvákov. Sestry košickej komunity, ktorá je súčasťou výchovného spoločenstva gymnázia, majú modlitbový patronát nad jednotlivými triedami gymnázia.

História Gymnázia sv. Tomáša Akvinského

 

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes