Gymnázium sv. Tomáša Akvinského v Košiciach

gta V roku 1991 sa začala písať história Gymnázia sv. Tomáša Akvinského (ďalej GTA), ktorého zriaďovateľom je Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy.

Gymnázium sv. Tomáša Akvinského  je katolícka dominikánska škola, ktorá sa stáva centrom hľadania a šírenia pravdy a vzbudzuje v mladých ľuďoch otvorenosť a lásku k pravde. GTA sa usiluje vytvárať skutočné spoločenstvo, preniknuté evanjeliovým duchom lásky a slobody, aby sa každý cítil prijatý a rešpektovaný.

Sestry pôsobiace na GTA vyučujú okrem rímskokatolíckeho náboženstva aj niektoré profánne predmety. Podieľajú sa tiež na duchovnej formácii žiakov a zamestnancov. Duchovný život školy je animovaný v súlade s evanjeliom, s dokumentmi Cirkvi a s dominikánskou charizmou. Na GTA pôsobí aj brat dominikán, ktorý je školským kaplánom a podieľa sa na duchovnej formácii výchovného spoločenstva.
Ku GTA je pridružený aj dievčenský internát, kde sestry pôsobia ako vychovávateľky. Sestry sú na gymnáziu prítomné aj v administratívnej sfére, v stravovacej prevádzke a v školskej knižnici.

V spolupráci s bývalými absolventmi a súčasnými študentmi GTA sestry počas prázdnin každoročne organizujú DOMENGO – duchovno – rekreačno – zoznamovací pobyt pre budúcich prvákov. Sestry košickej komunity, ktorá je súčasťou výchovného spoločenstva gymnázia, majú modlitbový patronát nad jednotlivými triedami gymnázia.

História Gymnázia sv. Tomáša Akvinského

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...