Materské školy

CMS 03

Obe materské školy vznikli ako odpoveď na výzvy a potreby rodičov, ktorí chceli, aby bola ich deťom vo výchovnom procese ponúknutá kresťanská formácia.

Cirkevná materská škola blahoslavenej Imeldy v Košiciach bola zriadená v roku 1998 Kongregáciou sestier dominikánok bl. Imeldy.

CMS DL 02 (800x557)Cirkevná materská škola Madony Žitného ostrova v Dunajskej Lužnej začala pôvodne svoju prevádzku v roku 2013 ako elokované pracovisko Cirkevnej materskej školy bl. Imeldy v Košiciach. Od roku 2014 je samostatnou inštitúciou a jej zriaďovateľom je Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy.

Prvoradým cieľom oboch materských škôl je harmonický a všestranný rozvoj osobnosti každého dieťaťa, aby dokázalo prežívať s vďačnosťou a radosťou svoj život ako dar. Vzhľadom na to, že ide o katolícke materské školy, dôraz sa kladie na výchovu ku kresťanským hodnotám a snahu viesť deti k poznávaniu Boha cez hlbšie spoznávanie osoby Ježiša Krista a stretnutie s Ním.

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.