Materské školy

CMS 03

Obe materské školy vznikli ako odpoveď na výzvy a potreby rodičov, ktorí chceli, aby bola ich deťom vo výchovnom procese ponúknutá kresťanská formácia.

Cirkevná materská škola blahoslavenej Imeldy v Košiciach bola zriadená v roku 1998 Kongregáciou sestier dominikánok bl. Imeldy.
Viac na:  http://msimeldy.edupage.org/
CMS DL 02 (800x557)Cirkevná materská škola Madony Žitného ostrova v Dunajskej Lužnej začala pôvodne svoju prevádzku v roku 2013 ako elokované pracovisko Cirkevnej materskej školy bl. Imeldy v Košiciach. Od roku 2014 je samostatnou inštitúciou a jej zriaďovateľom je Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy.

 

Prvoradým cieľom oboch materských škôl je harmonický a všestranný rozvoj osobnosti každého dieťaťa, aby dokázalo prežívať s vďačnosťou a radosťou svoj život ako dar. Vzhľadom na to, že ide o katolícke materské školy, dôraz sa kladie na výchovu ku kresťanským hodnotám a snahu viesť deti k poznávaniu Boha cez hlbšie spoznávanie osoby Ježiša Krista a stretnutie s Ním.

 

 

 

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes