Materské školy

CMS 03

Obe materské školy vznikli ako odpoveď na výzvy a potreby rodičov, ktorí chceli, aby bola ich deťom vo výchovnom procese ponúknutá kresťanská formácia.

Cirkevná materská škola blahoslavenej Imeldy v Košiciach bola zriadená v roku 1998 Kongregáciou sestier dominikánok bl. Imeldy.

CMS DL 02 (800x557)Cirkevná materská škola Madony Žitného ostrova v Dunajskej Lužnej začala pôvodne svoju prevádzku v roku 2013 ako elokované pracovisko Cirkevnej materskej školy bl. Imeldy v Košiciach. Od roku 2014 je samostatnou inštitúciou a jej zriaďovateľom je Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy.

Prvoradým cieľom oboch materských škôl je harmonický a všestranný rozvoj osobnosti každého dieťaťa, aby dokázalo prežívať s vďačnosťou a radosťou svoj život ako dar. Vzhľadom na to, že ide o katolícke materské školy, dôraz sa kladie na výchovu ku kresťanským hodnotám a snahu viesť deti k poznávaniu Boha cez hlbšie spoznávanie osoby Ježiša Krista a stretnutie s Ním.

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...