Materské školy

CMS 03

Obe materské školy vznikli ako odpoveď na výzvy a potreby rodičov, ktorí chceli, aby bola ich deťom vo výchovnom procese ponúknutá kresťanská formácia.

Cirkevná materská škola blahoslavenej Imeldy v Košiciach bola zriadená v roku 1998 Kongregáciou sestier dominikánok bl. Imeldy.

CMS DL 02 (800x557)Cirkevná materská škola Madony Žitného ostrova v Dunajskej Lužnej začala pôvodne svoju prevádzku v roku 2013 ako elokované pracovisko Cirkevnej materskej školy bl. Imeldy v Košiciach. Od roku 2014 je samostatnou inštitúciou a jej zriaďovateľom je Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy.

Prvoradým cieľom oboch materských škôl je harmonický a všestranný rozvoj osobnosti každého dieťaťa, aby dokázalo prežívať s vďačnosťou a radosťou svoj život ako dar. Vzhľadom na to, že ide o katolícke materské školy, dôraz sa kladie na výchovu ku kresťanským hodnotám a snahu viesť deti k poznávaniu Boha cez hlbšie spoznávanie osoby Ježiša Krista a stretnutie s Ním.

Zo života

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za sestry

Dnes sa modlíme za sestry

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za laikov

Dnes sa modlíme za laikov

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za bratov

Dnes sa modlíme za bratov

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...