Sestra Terézia spečatila svoju túžbu

Dňa 5. septembra boli sestry dominikánky a hostia zhromaždení v Kostole Povýšenia sv. Kríža v Dunajskej Lužnej svedkami výnimočnej udalosti v živote ich najmladšej spolusestry – sr. M. Terézie Zambojovej OP. Sr. Terézia zložila prvé sľuby do rúk sr. M. Karoly Draveckej OP, generálnej predstavenej, čím spečatila svoju túžbu úplne sa zasvätiť Bohu a darovať sa v službe blížnym. Na znak svojho zasvätenia prijala čierny závoj a Konštitúcie sestier dominikánok.

Vo svojom príhovore pri slávení Eucharistie vyjadril hlavný celebrant fr. Damián Mačura OP, provinciál bratov dominikánov na Slovensku, sr. Terézii na jej ďalšiu životnú cestu tri želania:

  • aby dokázala počúvať Boží hlas v sebe a nechala sa ním viesť,
  • aby mala odvahu – akú mal Kristus v Getsemani – povedať „áno“ a zladiť svoje prirodzené túžby s tou jednou veľkou – nadprirodzenou,
  • aby jej nechýbala dôvera, že Boh ju nikdy neopustí a že je najlepší Priateľ človeka.

Radostný chválospev odovzdania života Bohu, v ktorom jedine môže človek nájsť zmysel a plnosť, zvýraznil neopakovateľné chvíle tejto slávnosti: „Spasenie v Tebe mám, nikto nemôže mi vziať, čo mi dávaš sám. Dnes už viem, že neprehrám, v Tvojich rukách život mám.“

« z 2 »
Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes