Povolaní v „modlitbe“

22. jún. 2021 | Aktivity, Aktuality, Články, Pastorácia povolaní

Pokus sestier dominikánok otvoriť  tretí ročník kurzu “Povolaným nablízku” bol zmarený pandémiou. Dievčatám, ktoré prejavili záujem na rozpoznanie životnej cesty boli ponúkané, rušené a presúvané viaceré termíny. Až na Slávnosť Božského srdca sa podarilo stretnúť siedmim dievčatám v kláštore sestier dominikánok v Dunajskej Lužnej. Cieľom stretnutia bolo objaviť význam modlitby pri hľadaní povolania. Keďže kvôli prázdninám nie je možné v cykle stretnutí pokračovať, išlo len o ochutnávku alebo „nulté“ stretnutie celého kurzu, ktorý dominikánky odštartujú v októbri 2021. Niečo z atmosféry stretnutia vyjadrila jedna z účastníčok nasledovne:

„Kurz povolaným na blízku odporúčam všetkým hľadajúcim svoje povolanie, či už rozmýšľajú nad rehoľou alebo manželstvom. Láskavý prístup sestier dominikánok, ich snaha pomôcť vám a usmerniť ako správne hľadať, uši a srdcia pripravené počúvať vás, modlitba, veľa smiechu to všetko a oveľa viac zažijete práve na tomto kurze. Tento kurz vás môže jedine obohatiť a dá vám šancu obohatiť ostatných. P. S. Som introvert a napriek tomu som vďačná, že som sa odhodlala vykročiť zo svojej komfortnej zóny.“

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...