Poslanie milovať aj v 75-ke

13. feb. 2023 | Aktuality, Články

Uplynulú nedeľu oslávila sr. M. Cyrila Gmitterová v Konvente sestier dominikánok v Dunajskej Lužnej svoje 75. narodeniny. Počas Eucharistie, ktorú celebroval P. Stanislav Vavrek OP v kaplnke bl. Imeldy, sestry ďakovali spolu s oslávenkyňou za dar jej života a vyprosovali jej hojné Božie požehnanie, dar zdravia a ochranu do ďalších dní na jej životnej púti. „Sme v Božích rukách, preto sa nemusíme báť, ukrytí v Jeho srdci, chceme sa z lásky darovať… Lásku bez kríža nenájdeš a bez lásky neunesieš kríž.“ – tieto slová piesne, ktoré odzneli počas sv. omše, sa hlboko dotkli srdca sr. Cyrily, pretože potvrdzovali aj jej životnú skúsenosť. Ako sama vyjadrila pred spoločenstvom sestier, jej najväčšou túžbou je, aby mala lásku pre všetkých.

Jubilantke srdečne blahoželáme!

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...