Otvorenosť zostala otvorená 

22. sep. 2017 | ADOM, Články

Opäť nastal čas, kedy sa dvere domu na Pustom dvore v Ábelovej otvorili. Tentoraz dostali možnosť prežiť krásne štyri septembrové dni plné smiechu, radosti a spoznávania ADOM-ácki vysokoškoláci. 

V tichom prostredí bolo častokrát počuť len otázky, ktoré všetkým vírili hlavou. Čo je to tá otvorenosť? Som dostatočne otvorený/-á? Nie je predsa len lepšie byť uzavretý/-á? Ako a čomu by som sa mal/-a otvoriť? A tak, ako sa otvorili dvere domu, pokúsili sa vysokoškoláci otvoriť svoje srdcia aj mysle. Na tieto, ale aj mnohé ďalšie otázky, hľadali odpovede spolu so sestrami a bratmi dominikánmi. 

V piatok sa ich do tajov otvorenosti rozhodla voviesť sestra Júlia, ktorá si pre nich pripravila príbeh o Ježišovi a žene zo Samárie. Vďaka nej zistili, že je naozaj lepšie byť otvorený ako uzavretý, pretože človek, ktorý neodovzdáva sám seba a neobjavuje nové veci, je ako studňa bez vody, odsúdený na zánik. Ale rovnako začne upadať, ak sa bude otvárať len ľuďom, ktorí sú mu podobní. Krása je v rozmanitosti a to si uvedomoval aj Ježiš, keď sa prihovoril žene pri studni a rozhodol sa jej ukázať svoju identitu a zároveň spoznať aj ju, hoci to stretnutie bolo z rôznych hľadísk nepredstaviteľné a pre niekoho aj nemožné. 

Brat Lukáš si vysokoškolákov vzal na starosť v sobotu a ukázal im, ako stáť na hraniciach. Počas toho, ako obhajovali názory dvoch rozličných skupín, si uvedomili, že byť mostom medzi zdanlivo nespojiteľnými tábormi nie je vôbec jednoduché. Vyžaduje si to množstvo prípravy, štúdia a aj napriek tomu sa to nemusí podariť každému. 

Nakoniec prišla nedeľa a s ňou aj čas na to, aby sa vysokoškoláci podelili s tým, čo ich mysle počas týchto dní najviac zasiahlo. Mnohí našli odpovede na otázky, s ktorými prichádzali, iní sa rozhodli otvoriť svetu a takto obohatení sa po výdatnom obede vydali na cestu domov. 

Petra Nastasičová 

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.