Obnova sľubov

Dňa 28. augusta v Kaplnke bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej obnovila sr. M. Terézia Zambojová OP rehoľné sľuby v Kongregácii sestier dominikánok bl. Imeldy. Takto spečatila svoju túžbu celým životom nasledovať Ježiša Krista a darovať sa druhým cez zverené poslanie. Počas slávenia Eucharistie, ktorú celebroval P. Chryzostom Kryštof OP, sestry ďakovali spolu s ňou Bohu za dar rehoľného povolania.

Sr. Terézia sa pri tejto príležitosti podelila pred spolusestrami so slovami básne, ktoré sa zrodili v jej srdci:

„Kľačím pred tebou a zo srdca ti chcem Bože sľúbiť
Že darujem sa celá a budem ťa navždy ľúbiť
Aj Peter chcel pre lásku k tebe zomrieť
O pár dní neskôr pri ohni vedel ťa zaprieť

Dnes módou je svoje sľuby často meniť
Všetko k svojmu pohodliu prispôsobiť
Dokážem ti byť verná až do smrti?
I v chvíľach, keď ma zaneprázdnenosť sveta pohltí?

Sľub však nie je dôverou vo vlastné sily a moc
Vyjadruje nádej v Božiu prozreteľnosť a pomoc

Človek dozrieva a mení sa. Čo keď u mňa príde táto zmena?
Vtedy budeš po mojom boku stáť a ja budem pripravená
Dodržať sľub, ktorý som ti kedysi dala
Keď som s tebou pred oltárom stála“

Sestre Terézii vyprosujeme na jej ďalšej ceste zasväteného života hojnosť Božích milostí a požehnania.

 

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes