Obnova sľubov

1. sep. 2022 | Aktuality, Články

Dňa 28. augusta v Kaplnke bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej obnovila sr. M. Terézia Zambojová OP rehoľné sľuby v Kongregácii sestier dominikánok bl. Imeldy. Takto spečatila svoju túžbu celým životom nasledovať Ježiša Krista a darovať sa druhým cez zverené poslanie. Počas slávenia Eucharistie, ktorú celebroval P. Chryzostom Kryštof OP, sestry ďakovali spolu s ňou Bohu za dar rehoľného povolania.

Sr. Terézia sa pri tejto príležitosti podelila pred spolusestrami so slovami básne, ktoré sa zrodili v jej srdci:

„Kľačím pred tebou a zo srdca ti chcem Bože sľúbiť
Že darujem sa celá a budem ťa navždy ľúbiť
Aj Peter chcel pre lásku k tebe zomrieť
O pár dní neskôr pri ohni vedel ťa zaprieť

Dnes módou je svoje sľuby často meniť
Všetko k svojmu pohodliu prispôsobiť
Dokážem ti byť verná až do smrti?
I v chvíľach, keď ma zaneprázdnenosť sveta pohltí?

Sľub však nie je dôverou vo vlastné sily a moc
Vyjadruje nádej v Božiu prozreteľnosť a pomoc

Človek dozrieva a mení sa. Čo keď u mňa príde táto zmena?
Vtedy budeš po mojom boku stáť a ja budem pripravená
Dodržať sľub, ktorý som ti kedysi dala
Keď som s tebou pred oltárom stála“

Sestre Terézii vyprosujeme na jej ďalšej ceste zasväteného života hojnosť Božích milostí a požehnania.

 

Zo života

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za sestry

Dnes sa modlíme za sestry

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za laikov

Dnes sa modlíme za laikov

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za bratov

Dnes sa modlíme za bratov

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...