Obnova sľubov

1. sep. 2022 | Aktuality, Články

Dňa 28. augusta v Kaplnke bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej obnovila sr. M. Terézia Zambojová OP rehoľné sľuby v Kongregácii sestier dominikánok bl. Imeldy. Takto spečatila svoju túžbu celým životom nasledovať Ježiša Krista a darovať sa druhým cez zverené poslanie. Počas slávenia Eucharistie, ktorú celebroval P. Chryzostom Kryštof OP, sestry ďakovali spolu s ňou Bohu za dar rehoľného povolania.

Sr. Terézia sa pri tejto príležitosti podelila pred spolusestrami so slovami básne, ktoré sa zrodili v jej srdci:

„Kľačím pred tebou a zo srdca ti chcem Bože sľúbiť
Že darujem sa celá a budem ťa navždy ľúbiť
Aj Peter chcel pre lásku k tebe zomrieť
O pár dní neskôr pri ohni vedel ťa zaprieť

Dnes módou je svoje sľuby často meniť
Všetko k svojmu pohodliu prispôsobiť
Dokážem ti byť verná až do smrti?
I v chvíľach, keď ma zaneprázdnenosť sveta pohltí?

Sľub však nie je dôverou vo vlastné sily a moc
Vyjadruje nádej v Božiu prozreteľnosť a pomoc

Človek dozrieva a mení sa. Čo keď u mňa príde táto zmena?
Vtedy budeš po mojom boku stáť a ja budem pripravená
Dodržať sľub, ktorý som ti kedysi dala
Keď som s tebou pred oltárom stála“

Sestre Terézii vyprosujeme na jej ďalšej ceste zasväteného života hojnosť Božích milostí a požehnania.

 

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...